ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 43 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระราชบัญญัติบำเหน็ดบำนานข้าราชการฝ่ายพลเรือนพุทธสักราช 2482 จัดพิมพ์โดย กะซวงการคลัง.

by กระทรวงการคลัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, 2485Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1746.ฮ2 ก6 (1). :

ห้องสมุด:
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / จัดทำโดย ฝ่ายนโยบายเงินออมและกองทุนสวัสดิการ กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. ฝ่ายนโยบายเงินออมและกองทุนสวัสดิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2535Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD7096.ท9 ก544 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : ประกอบด้วย บำเหน็จบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด การนับเวลาราชการ สิทธิเรียกร้องและอายุความในการขอรับบำเหน็จบำนาญ การเสียสิทธิรับบำนาญ การตอบข้อหารือส่วนราชการต่างๆ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.

by กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2978.4.ก33 2553 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4.ก33 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2978.4.ก33 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2978.4.ก33 2553 (2).

ห้องสมุด:
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / รวบรวมโดย บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด.

by บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2532Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7096.ท9 ก54 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7096.ท9 ก54 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD7096.ท9 ก54 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2494, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2496, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2499 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502.

by สนิท เกษะศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, ธนบุรีการค้า, 2504Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1746.ฮ2 ส3 (1). :

ห้องสมุด:
สิทธิและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ.

by ธวัชชัย พิทักษ์, พล.ต.ต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สูตรไพศาล, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ2 ธ5 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการให้ความคุ้มครองการออมเงินในรูปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ = Application of trust law to protect saving under provident fund / สุรจิต เจริญยศ.

by สุรจิต เจริญยศ, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2547]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7105.45.ท9 ส742 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 ของ วุฒิสภา / คณะผู้จัดทำ ฉัตรไชย รอดประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by ฉัตรไชย รอดประเสริฐ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ค56 2554 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 ของ วุฒิสภา / คณะผู้จัดทำ ฉัตรไชย รอดประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by ฉัตรไชย รอดประเสริฐ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ค564 2554 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2977.4.ก29 2539 ก52 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / ผู้เรียบเรียง ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2977.4 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศรัฐนิยมและระเบียบการบางเรื่อง รวบรวมโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2482Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HJ1988 .ก5 2482 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544