ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บุตรบุญธรรมไทย / นิภา ส. ตุมรสุนทร.

by นิภา ตุมรสุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV875.58.ท9 น64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV875.58.ท9 น64 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
บุตรบุญธรรม โดย ว่าที่ร.ต. ไกรฤกษ์ ทุมโฆสิต.

by ไกรฤกษ์ ทุมโฆสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.บ7 ก9 (1).

ห้องสมุด:
ลูกรักของเรา / [รวบรวมและเรียบเรียง] มยุรี ยกตรี ; ผู้แปลเป็นภาษาไทย จันทร์พิมพ์ ระวิน.

by มยุรี ยกตรี | จันทร์พิมพ์ ระวิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์, 2544Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV874.8 .ล72 (3).

ห้องสมุด:
ทัศนคติของคนไทยบางกลุ่มต่อการรับบุตรบุญธรรม.

by สุพัตรา เพชรมุนี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV875 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องแนวคิดและกระบวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม / ผู้วิจัย ธัญญา สนิทวงษ์ ณ อยุธยา, อัญมณี บูรณกานนท์, วิลาศ อยู่ถนอม.

by ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | อัญมณี บูรณกานนท์, 2501- | วิลาศ อยู่ถนอม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาการจัดการโครงการสวัสดิการสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV875.58.ท9 ธ65 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การศึกษาสภาพการณ์การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, อัญมณี บูรณกานนท์, วิลาศ อยู่ถนอม.

by ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | อัญมณี บูรณกานนท์, 2501- | วิลาศ อยู่ถนอม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาการจัดการโครงการสวัสดิการสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV875.58.ท9 ธ64 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม with Child Adoption Act, B.E. 2522 and ministerial regulation no. 9 (B.E. 2543) / ชนินาฏ ลีดส์.

by ชนินาฏ ลีดส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ จำกัด, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1872 .ช36 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1872 .ช36 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1872 .ช36 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1872 .ช36 2549 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
บุตร และบุตรบุญธรรม.

by วรวิทย์ วีระพาณิชย์, 2466-2506.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์จำลองศิลป, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค4 ว44 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการปฏิบัติงานรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม / ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมประชาสงเคราะห์.

by กรมประชาสงเคราะห์. ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV875 .ป46 (1).

ห้องสมุด:
เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / โดย อาจารี มีอินทร์เกิด.

by อาจารี มีอินทร์เกิด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1872 .อ62 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Čhatkān kotmāi khrō̜pkhrūa dūai tonʻēng. 1, man tǣngngān / จัดการกฎหมายครอบครัวด้วยตนเอง. 1, หมั้น แต่งงาน / จินตนา โตสิตระกูล.

Čhintanā Tōsitrakūn. by จินตนา โตสิตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Wī. Phrin (1991) Čhamkat, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท วี. พริ้นท์ (1991) จำกัด, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT542 .จ633 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 663378 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT542 .จ633 2558 (1).

ห้องสมุด:
การอนุวัติการของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ค.ศ. 1993 / โดย พจนีย์ สีหาภาค.

by พจนีย์ สีหาภาค, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Thailand's implementation of the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption 1993.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K704 .พ236 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544