ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 422 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นิทานประชาธิปไตยไทย : ตำนานฐานรากของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / ปาฐกถานำ โดย เกษียร เตชะพีระ, ปฤณ เทพนรินทร์.

by เกษียร เตชะพีระ | ปฤณ เทพนรินทร์ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 100 ปี กบฏประชาธิปไตย ร.ศ. 130-80 ปี ปฏิวัติประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 (2555 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 057/2556 (1).

ห้องสมุด:
ที่ระลึก 60 ปีประชาธิปไตย / สภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สภานิสิต | คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดงาน 60 ปีประชาธิปไตย, 2535Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ท725 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองเรื่องของทุกคน / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก6625 2546 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองเรื่องของทุกคน / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2540Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก6625 (2).

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประชาธิปไตยเข้มแข็ง / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, สำนักงาน ก.พ.ร. ; คณะทำงาน นภาฎา เลิศวิทยากร, สุมาลี เภตรานุวัฒน์, สุพัตรา กัญญาคำ.

by นภาฎา เลิศวิทยากร | สุมาลี เภตรานุวัฒน์ | สุพัตรา กัญญาคำ | สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .จ254 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .จ254 2554 (1).

ห้องสมุด:
Prachāthipatai long thāng / ประชาธิปไตยหลงทาง / ประมวล รุจนเสรี.

by ประมวล รุจนเสรี, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพลังแผ่นดิน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660653 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ป3647 2558 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2015 660653 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป3647 2558 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป3647 2558 (2).

ห้องสมุด:
แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิน กิติพราภรณ์.

by พัณณิน กิติพราภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, [2548?]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .พ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .พ63 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .พ63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .พ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .พ63 (2).

ห้องสมุด:
เบื้องหลัง ทักษิณ ออกไป ออกไป! ทักษิณ สู้ สู้! / สุพจน์ ด่านตระกูล.

by สุพจน์ ด่านตระกูล, 2466-2552-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2549Other title: เบื้องหลัง-- ทักษิณ ออกไป ออกไป! ทักษิณ สู้ สู้!.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส6823 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ส6823 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ส6823 (2).

ห้องสมุด:
Kham læ nǣokhit nai prachāthipatai samai mai = Glossary of concepts and terms in modern democracy / คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ = Glossary of concepts and terms in modern democracy / สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ.

Siriphan Noksūan. by สิริพรรณ นกสวน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Frīdrik ʻĒbǣt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2557 [2014]Other title: Glossary of concepts and terms in modern democracy.Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2014 648039 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC423 .ค648 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC423 .ค648 2557 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JC 2014 648039 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .ค648 2557 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
บทบาทและความสำคัญของทหารในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย : เอกสารประกอบการบรรยาย / จารุภัทร เรืองสุวรรณ.

by จารุภัทร เรืองสุวรรณ, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2548Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .จ64675บ33 (3).

ห้องสมุด:
รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกต ของ นายปรีดี พนมยงค์.

by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1742 .ป44 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1742 .ป44 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยของชาวบ้าน โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช และคนอื่นๆ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, พิฆเณศ, 2516Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1743.3 .ช63 (2).

ห้องสมุด:
70 ปี 2475 : หัวเลี้ยวหัวต่อประวัติประชาธิปไตยไทย / บรรณาธิการ โสภารัตน์ จารุสมบัติ.

by โสภารัตน์ จารุสมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก7225 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ก7225 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ก7225 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2003 410372 (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์กำพืดรัฐธรรมนูญ 2534 / บรรณาธิการประจำฉบับ สุนทรี อาสะไวย์.

by สุนทรี อาสะไวย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.52534 .ว62 (1).

ห้องสมุด:
จุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทย / จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานผลิตเอกสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .จ734 (2).

ห้องสมุด:
ปรีดี พนมยงค์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517.

by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, จงเจริญการพิมพ์, 2517Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1743.ก4 ป4 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1743.ก4 ป4 (1).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตย และ รัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ.

by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์นีติเวชช์, 2517Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1742 .ป4 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1742 .ป4 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1742 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā prachāthipatai radap mūbān : phāp sathō̜n kānphatthanā prachāthipatai khō̜ng Thai / การพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน : ภาพสะท้อนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย / ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ, สุชีลา ตันชัยนันท์.

Yongyut Phưngwongyāt. Suchīlā Tanchainan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnak Bandit ʻĀsāsamak. by ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ | สุชีลา ตันชัยนันท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Bandit ʻĀsāsamak Mahāwitthayālai Thammasāt, 2541 [1998] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 [1998]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1998 699831 (1).

ห้องสมุด:
Prachathippatai mi di arai? = Why so democracy / ประชาธิปไตยมีดีอะไร? = Why so democracy / พริษฐ์ วัชรสินธุ.

Pharit Watcharasinthu. by พริษฐ์ วัชรสินธุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Banlư̄ Buk, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Why so democracy.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ468 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .พ468 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .พ468 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .พ468 2562 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544