ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7014 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปรัชญาประวัติศาสตร์. บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: D16.8 .ช6 2527 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D16.8 .ช6 2527 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์นิพนธ์เบื้องต้น.

by วนิดา ตรงยางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: D13.2 .ว3 (3).

ห้องสมุด:
พัฒนาการวิธีการเขียนประวัติศาสตร์กับปรัชญาประวัติศาสตร์ = Development of historiography and philosophy of history / ดนัย ไชยโยธา.

by ดนัย ไชยโยธา, 2480-2559.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: D13 .ด33 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D13 .ด33 (2).

ห้องสมุด:
ความคิดทางประวัติศาสตร์และวิธีวิทยาวิจัย / อดิศร ศักดิ์สูง.

by อดิศร ศักดิ์สูง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: D13 .อ36 (3).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: D13.2 .น6 2525 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D13.2 .น6 2525 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D13.2 .น6 2525 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ = Historiography / จันทร์ฉาย ภัคอธิคม.

by จันทร์ฉาย ภัคอธิคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545-2548Other title: Historiography.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: D13 .จ633 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์โลกสำหรับเยาวชน.

by วิภาวี ประพันธะโยธิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2506Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: D21 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
ส่องประวัติศาสตร์วันนี้ในอดีต / ผู้เขียน สาโรช พัฒทวี.

by สาโรช พัฒทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สยามบันทึก, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: D11 .ส649 2554 (2).

ห้องสมุด:
แรงประพันธ์ ว่าด้วยสารคดีและประวัติศาสตร์.

by เสฐียร พันธรังษี, 2454-2534.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, แพร่พิทยา, 2513Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: D24.5 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก.

by มัทนา เกษกมล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ชลบุรี, ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: D13 .ม6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D13 .ม6 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์คืออะไร? ปัจจุบันไม่มี, นอกจากอดีตและอนาคต.

by โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: D7 .ก9 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติวรรณนา.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: D13 .น6 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลภาพประวัติศาสตร์จากบ้านเดื่อหมากแข้งถึงจังหวัดอุดรธานี / รวบรวมและเรียบเรียง สุนทร พรรณรัตน์, สมศักดิ์ ตรีทิพย์สถิตย์.

by สุนทร พรรณรัตน์ | สมศักดิ์ ตรีทิพย์สถิตย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.อ4 ป46 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการเนื่องในงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์สุรีย์ พงศ์จันทร์ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549 / บรรณาธิการ ปวีณา บุหร่า.

by ปวีณา บุหร่า, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549Other title: รวมบทความทางวิชาการทางประวัติศาสตร์.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: D6 .ร54 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D6 .ร54 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์และสหวิทยาการ : ชาตินี้เราคงรักกันไม่ได้ / โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ธ372ป46 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์สากล.ประวัติศาสตร์สากล.

by วิจิตรวาทการ, หลวง, 2441-2505.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2514Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: D11 .ว6 2514 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D11 .ว6 2514 (2).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น.

by ธิดา สาระยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เมืองโบราณ, 2529Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .ธ6 (3).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์โลกยุคใกล้ / มหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้ เขียน ; อรุณ โรจนสันติ แปล เรียบเรียง.

by อรุณ โรจนสันติ | มหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: D21 .ป38 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D21 .ป38 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D21 .ป38 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D21 .ป38 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544