ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 75 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจต่อการสูญหายหรือเสียหายอันเกิดแก่ยานพาหนะของลูกค้า / โดย รัญชยา ดวงมณี.

by รัญชยา ดวงมณี, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Liability of the business operators towards loss or damage to the vehicles of the customers.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT896 .ร632 2554 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / อรพรรณ พนัสพัฒนา.

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT896 .อ434 2545 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT896 .อ434 2545 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT896 .อ434 2545 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT896 .อ434 2545 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / อรพรรณ พนัสพัฒนา.

by อรพรรณ พนัสพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะฝากทรัพย์์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน | ลักษณะฝากทรัพย์์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT896 .อ434 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT896 .อ434 2549 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT896 .อ434 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT896 .อ434 2549 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2552 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ผ932 2552 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม กู้ยืม ฝากทรัพย์.

by พจน์ ปุษปาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2517Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ย7 พ2 2517 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ย7 พ2 2517 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย / โดยจิตติ ติงศภัทิย์ และ สุธีร์ ศุภนิตย์.

by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538 | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ย7 จ6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ย7 จ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ย7 จ6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ย7 จ6 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (7)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ผ932 (7).

ห้องสมุด:
คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2555 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT890 .ผ932 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ผ932 2555 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2556 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT890 .ผ932 2556 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ผ932 2551 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ผ932 2548 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมายยืม ฝากทรัพย์ / สรพล สุขทรรศนีย์.

by สรพล สุขทรรศนีย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT903 .ส43 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT903 .ส43 (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม กู้ยืม ฝากทรัย์.

by พจน์ ปุษปาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2521Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6 .ย7พ2 2521 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ผ932 2549 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955 .ม63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT955 .ม63 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นแห่งกฎหมายและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ / โดย จี๊ด เศรษฐบุตร.

by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538 | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขเพิ่มเติม] / โดย จิตติ ติงศภัทิย์ และ สุธีร์ ศุภนิตย์.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ย7 จ6 2531 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ย7 จ6 2531 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม และฝากทรัพย์ / โดย กมล สนธิเกษตริน.

by กมล สนธิเกษตริน, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ย7 ก4 2527 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544