ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 333 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พรรคการเมืองสยามและต่างประเทศ. โดย ม.ร.ว. ทรงสุจริต นวรัตน์ และ ม.ร.ว. นิมิตรมงคล นวรัตน์.

by ทรงสุจริต นวรัตน์, ม.ร.ว | นิมิตรมงคล นวรัตน, ม.ร.ว, 2451-2491.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์เจตนาผล, 2481Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JF2011 .ท4 (1). :

ห้องสมุด:
พรรคการเมือง / โดย โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์ และ นรนิติ เศรษฐบุตร.

by โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์, 2487-2533 | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 ก9 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 ก9 (3).

ห้องสมุด:
หลักพรรคการเมือง.

by ชูวงศ์ ฉายะบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์จำลองศิลป์, 2511Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2051 .ช7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JF2051 .ช7 (1).

ห้องสมุด:
พรรคการเมือง.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. คณะกรรมการนิสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2517Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2011 .จ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF2011 .จ6 (1).

ห้องสมุด:
พรรคการเมืองต่างประเทศ.

by กระมล ทองธรรมชาติ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : แผนกวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2051 .ก4 (2).

ห้องสมุด:
สถาบันการเมืองประชาธิไตย: พรรคการเมือง.

by ระดม วงษ์น้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 483/27 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 483/27 (1).

ห้องสมุด:
การ "ล่มสลาย" ของพรรคการเมืองทั่วโลก / สิงห์ทอง บัวชุม เขียน ; บิ๊กป๋วย ใจไทย บรรณาธิการ.

by สิงห์ทอง บัวชุม, 2505- | บิ๊กป๋วย ใจไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์ทองกมล จำกัด, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2051 .ส625 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF2051 .ส625 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF2051 .ส625 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โอเดียนสโตร์, 2512Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 ห4 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก795 ห4 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 ห4 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 ห4 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1749.ก795 ห4 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1749.ก795 ห4 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดตั้งและการจดทะเบียนพรรคการเมือง / สำนักงานทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

by สำนักงานทะเบียนพรรคการเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2536Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ค745 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายพรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้ง 2538 / กีรติพงศ์ แนวมาลี ... [และคนอื่น ๆ].

by กีรติพงศ์ แนวมาลี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบาย, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 น47 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 น47 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 น47 (1).

ห้องสมุด:
พรรคการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันวิจัยของสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2525Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2051 .ล6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF2051 .ล6 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF2051 .ล6 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการทางภาษีอากรกับการพัฒนาพรรคการเมืองไทย / โดย ผาสุขนิตย์ ปิณฑะรุจี.

by ผาสุขนิตย์ ปิณฑะรุจี, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ผ656ม63 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง / สำนักกิจการพรรคการเมือง และการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2542-Availability: Available for loan (17)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก795 ร554 2541 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 ร554 2551 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 ร554 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2009 320745 (3).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงระบบพรรคการเมืองไทย : รายงานการวิจัย / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 บ72 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก795 บ72 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก795 บ72 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 บ72 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาพรรคการเมืองเรื่องห้าทศวรรษพรรคการเมืองไทย.

by การสัมมนาเรื่องการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง (2538 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2538Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก6624 (1).

ห้องสมุด:
พรรคการเมืองไทย / กนก วงษ์ตระหง่าน.

by กนก วงษ์ตระหง่าน, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 ก32 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 ก32 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544