ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 32 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับการพัฒนาพรรคการเมือง : กรณีศึกษาการเข้ามาของพรรคไทยรักไทย = [The study of political parties development by the Constitution of the Kingdom of Thailand, 1997 : case study of the Thai Rak Thai Party] / โดย ปชาบดี ปุ่มสีดา.

by ปชาบดี ปุ่มสีดา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Study of political parties development by the Constitution of the Kingdom of Thailand, 1997 : case study of the Thai Rak Thai Party.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 618417 (1).

ห้องสมุด:
Re-branding พรรคประชาธิปัตย์ : การสร้างแบรนด์ทางการเมืองด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด / กาลัญ วรพิทยุต เรียบเรียง.

by กาลัญ วรพิทยุต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 ก65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก795 ก65 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 ก65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 ก65 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาและการพัฒนาการบริหารพรรคการเมือง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ = Problems and development of political party administration : based on a comparative study of Thai Rak Thai Party and Democratic Party / วนาภรณ์ พันธุ์พฤกษ์.

by วนาภรณ์ พันธุ์พฤกษ์, 2508-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
เกาะบัลลังก์ตุลาการก่อนทุบ ทรท.-ปชป. ตอนยุบทรท. คนนอกตั้งใจหรือคนในผิดพลาด / [รวมรวบและเรียบเรียง] โดย เซกิ.

by เซกิ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : บริษัท เรดิโอซัคเซส, 2550 [2007]Other title: ยุบทรท. คนนอกตั้งใจหรือคนในผิดพลาด.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก8ท9 ก73 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก8ท9 ก73 2550 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก8ท9 ก73 2550 (2).

ห้องสมุด:
คดียุบพรรค [วีดิทัศน์] / [รวบรวมข้อมูลโดย] วิชิต ปลั่งศรีสกุล.

by วิชิต ปลั่งศรีสกุล.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2550]Other title: เบิกพยานพิสูจน์ความจริง.Availability: Available for reference (8)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1089 (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG1089 (2), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG1089 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG1089 (2). :

วิพากษ์ไทยรักไทยบนฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม / โดย วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2545Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ว63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ว63 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ว63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ว63 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55น4 ว63 (2).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปิดฉากพรรคไทยรักไทย / บรรณาธิการ สุรวิชช์ วีรวรรณ.

by สุรวิชช์ วีรวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550 [2007]Other title: คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปิดฉากพรรคไทยรักไทย ล้มระบอบทักษิณ : ฉบับสมบูรณ์.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2488 .ค658 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2488 .ค658 2550 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2488 .ค658 2550 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2007 494002 (1).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยยุบพรรค (ฉบับภาษาชาวบ้าน) : บทสรุปและผลพวงจากคำวินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักไทย-ประชาธิปัตย์ / คณะบรรณาธิการ สุรวิชช์ วีรวรรณ, วริษฐ์ ลิ้มทองกุล, ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.

by สุรวิชช์ วีรวรรณ | วริษฐ์ ลิ้มทองกุล | ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2488 .ค657 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2488 .ค657 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2488 .ค657 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2007 499047 (1).

ห้องสมุด:
VDO ปราศัยของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร [วีดิทัศน์].

by ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท, 2492-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ปฐมกาล, [2543]Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท625ว63 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ท625ว63 (2). :

ขบวนการฝ่ายซ้ายอินโดนีเซียกับอนาคตฝ่ายซ้ายไทย [วัสดุบันทึกเสียง] : เสวนาอุษาคเนย์ ครั้งที่ 6 / จัดโดย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ; วิทยากร ใจ อึ๊งภากรณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ใจ อึ๊งภากรณ์, 2496- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2546Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ข3525 (1). :

จาก Thaksinomics สู่ทักษิณาธิปไตย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548Availability: Available for loan (38)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ร622 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ร622 (18), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ร622 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ร622 ล. 1 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ร622 (8).

ห้องสมุด:
ขาลง "ทักษิณ" / สุนันท์ ศรีจันทรา.

by สุนันท์ ศรีจันทรา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทเนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส682 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ส682 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ส682 (1).

ห้องสมุด:
เส้นทางชีวิต "พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร" / รวบรวมเรียบเรียง อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ].

by อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปฐมกาล, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ท6 ส73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ท6 ส73 (1).

ห้องสมุด:
Thaksino's model ปฏิรูปความมั่งคั่งสู่ฐานอำนาจใหม่ / ผู้เขียน รัตพงษ์ สอนสุภาพ, ประจักษ์ น้ำประสานไทย.

by รัตพงษ์ สอนสุภาพ, 2509- | ประจักษ์ น้ำประสานไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ยู เอ็กซ์ เพรส จำกัด, 2546Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9น6 ร633 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9น6 ร633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9น6 ร633 (2). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544