ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 730 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระมหาสมณศาสน เกี่ยวกับการพระศาสนา / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.

by วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2514-2514Availability: : Checked out (2).

ตำราดูพระภิกษุ : คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า / [รวบรวมโดย] ปุ่น จงประเสริฐ.

by ปุ่น จงประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มสืบสานปณิธานพุทธ (สปพ.), 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1138 .ต94 (1).

ห้องสมุด:
มหาสาวิกาสมัยพุทธกาล.

by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ศึกษิตสยาม, 2516Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1462 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพผลงานศิลปกรรมชื่อ "ภิกษุสันดานกา" : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53.

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักงานอธิการบดี. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550Other title: ภิกษุสันดานกา.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ข5297 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ข5297 (2).

ห้องสมุด:
เรื่องของภิกษุณีสงฆ์ : รวบรวมข้อมูลจากการบรรยายและข้อเขียนของ ธัมมนันทาภิกษุณี.

by ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทส่องศยาม จำกัด, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6150 .ฉ633 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6150 .ฉ633 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เส้นทางบรรลุธรรมภิกษุณี-แม่ชี : จากสมัยพุทธกาลถึงปัจจุบัน / นารีรัตน์ อ.พิพัฒน์ เรียบเรียง.

by นารีรัตน์ อ.พิพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6150 .น646 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระแท้ / โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว).

by พระเผด็จ ทตฺตชีโว, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : มูลนิธิธรรมกาย, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6140 .พ4254 (1).

ห้องสมุด:
ใครที่เป็นสงฆ์สาวกที่แท้จริง? / โดย จำทูล กองสาร์.

by จำทูล กองสาร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6140 .จ63 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6140 .จ63 2545 (2).

ห้องสมุด:
ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา (Bhikshuni in Buddhism)

by เสมอ บุญมา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2524Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
สืบสานและเติมเต็ม : เรื่องราวของภิกษุณีวันวาน และวันนี้ / โดย ฉัตรสุมาลย์.

by ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท (ผกฎ.)และศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6150 .ฉ634 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6150 .ฉ634 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6150 .ฉ634 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พุทธสาวิกา บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธุ์.

by พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ), 2444-2535.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2513Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ855 .พ4 (1).

ห้องสมุด:
ภิกษุณี ยังมีอยู่หรือ?

by ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม, โรงพิมพ์พระโพธิสัตว์วัตรทรงธรรมกัลยาณี, 2518Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4550 .ฉ6 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเข้าใจ การปฏิบัติ และการเผยแพร่ในหลักธรรมของพระที่บวช ในพุทธศาสนา.

by ธนิต ดิษสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6140 .ธ3 (1).

ห้องสมุด:
พระวินัยและตำราดูพระภิกษุ / [รวบรวมโดย] คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.

by คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6140 .พ45 (1).

ห้องสมุด:
ข้อกติกาสงฆ์สัมมาปฏิบัติว่าด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ / ของ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม, พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล.

by พระสิงห์ ขนฺตยาคโม | พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ464ข52 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมเนียมพระ / โดย พระมหาประเสริฐ สันติธวัช.

by พระมหาประเสริฐ สันติธวัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2491] [1948]Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: BQ6140 .พ42837 2491 (1). :

ห้องสมุด:
พระสงฆ์ดีอย่างไร ; มหาโจรทั้ง 5 ; วาทะ - ปฏิวาทะในนิพพาน / พระธรรมโสภณ (ฟื้น ปาสาทิโก).

by พระเทพโมลี (ฟื้น), 2444-2522.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มขันธ์ห้า, 2514Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6140 .พ42 2514 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6140 .พ42 2514 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544