ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 157 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ไม้นามตามถิ่น / บรรณาธิการ สมนึก ผ่องอำไพ ; ผู้ถ่ายภาพ สมควร สุขเอี่ยม ... [และคนอื่นๆ].

by สมนึก ผ่องอำไพ | สมควร สุขเอี่ยม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสวนหลวง ร.9, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QK35 .ม93 (1).

ห้องสมุด:
ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับไทยและเทศ.

by บุเรศรบำรุงการ, หลวง, 2440-2518.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BOT QK 1971 172218 (1).

ห้องสมุด:
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย : เอกสารทางวิชาการในการสัมมนาระดับ ประเทศว่าด้วยพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2539 / คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ โครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด ในสาขาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน คณะกรรมการประสานงานฝ่ายไทยว่าด้วยวัฒนธรรม และสนเทศอาเซียน ; ควบคุมการผลิตและบรรณาธิกรกิจ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต.

by แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง, 2465- | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุดในสาขาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน | การสัมมนาระดับประเทศเรื่องพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (2534 : หอสมุดแห่งชาติ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK21.ท9 พ425 (3).

ห้องสมุด:
อัศจรรย์พรรณไม้งามโครงการหลวง = A remarkable, spectacular Royal Project plant species / บรรณาธิการ พรนันทน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, เสกสันต์ นุ่นตา.

by พรนันทน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | เสกสันต์ นุ่นตา | บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) | มูลนิธิโครงการหลวง.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : เชียงใหม่ : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ; มูลนิธิโครงการหลวง, [2555] [2012]Other title: Remarkable, spectacular Royal Project plant species.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK364 .อ652 2555 (1).

ห้องสมุด:
พรรณไม้ต้นของประเทศไทย / คณะทำงานจัดทำหนังสือพรรณไม้ต้น องประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542.

by กรมป่าไม้. คณะทำงานจัดทำหนังสือพรรณไม้ต้นของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK490.ท9 พ425 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QK490.ท9 พ425 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QK490.ท9 พ425 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: QK490.ท9 พ425 (1).

ห้องสมุด:
พรรณไม้ประจำถิ่น.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมป่าไม้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมป่าไม้, [253-?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK490.ท9 พ43 (2).

ห้องสมุด:
Phanmai phư̄n lāng = Undergrowth plants / พรรณไม้พื้นล่าง = Undergrowth plants / อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ, สราวุธ สังข์แก้ว.

ʻAtcharā Tīrawatthanānon. Phānumāt Čhansuwan. Sarāwut Sangkǣo. ʻOngkān Phiphitthaphan Witthayāsāt hǣng Chāt. Phiphitthaphan Thammachātwitthayā. Kō̜ng Wichākān Thammachātwitthayā. by อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ | ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ | สราวุธ สังข์แก้ว | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา. กองวิชาการธรรมชาติวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Kō̜ng Wichākān Thammachātwitthayā Phiphitthaphan Thammachātwitthayā ʻOngkān Phiphitthaphanwitthayāsāt hǣng Chāt ('Ō̜Phō̜Wō̜Chō̜.), 2556 [2013] Publication: ปทุมธานี : กองวิชาการธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), 2556 [2013]Other title: Undergrowth plants .Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK364 .อ554 2556 (1).

ห้องสมุด:
พืชกินได้และมีพืชมีพิษในป่าเมืองไทย (Edible and poisonous plants in Thai forests) โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ.

by สมจิตร พงศ์พงัน | สุภาพ ภู่ประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2515Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK364 .ส43 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BOT QK 1972 94552 (1).

ห้องสมุด:
ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของไทย / จำลอง เพ็งคล้าย ผู้เรียบเรียง ... [และคนอื่นๆ] ; เต็ม สมิตินันทน์ บรรณาจิการ.

by จำลอง เพ็งคล้าย, 2477- | เต็ม สมิตินันทน์, 2463-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร.พ. ชุมนุมสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK364 .ม9 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลเบื้องต้นชนิดพันธุ์ไม้ในพื้นที่สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 8 / โดย วิษณุ รัตนาพันธุ์.

by วิษณุ รัตนาพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : สำนัก, 2546Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QK364 .ว65 (1).

ห้องสมุด:
พรรณไม้ในสถาบันราชภัฎนครราชสีมา / โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, (สวนพฤกษศาสตร์ สถาบัน) สถาบันราชภัฎนครราชสีมา ; บรรณาธิการ กมลทิพย์ กสิภาร์, ภักดี ปรีดาศักดิ์.

by กมลทิพย์ กสิภาร์ | ภักดี ปรีดาศักดิ์ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครราชสีมา] : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK364 .พ435 (1).

ห้องสมุด:
พรรณพฤกษชาติประเทศไทย / คณาจารย์และนิสิต หน่วยปฏิบัติการวิจัยพรรณไม้ประเทศไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาพฤกษศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK490.ท9 พ415 (1).

ห้องสมุด:
ดงไม้.

by บุญธรรม เอี่ยมสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2518Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK364 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
ตำนานไม้ต่างประเทศบางชนิดในเมืองไทย โดย พระยาวินิจนันดร และคนอื่น ๆ.

by วินิจวนันดร, พระยา, 2433-2498.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ยิ้มศรี, 2483Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: QK83 .ว6 (1). :

ห้องสมุด:
ไม้ต้นในสวน = Trees in the garden / โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by องค์การสวนพฤกษศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK490.ท9 ม93 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK490.ท9 ม93 (2).

ห้องสมุด:
วัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี / คณะผู้จัดทำ สมพร ณ นคร ... [และคนอื่นๆ].

by สมพร ณ นคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK364 .ว54 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK364 .ว54 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QK364 .ว54 2552 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย / สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักงานหอพรรณไม้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK364 .ค737 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK364 .ค737 2555 (2).

ห้องสมุด:
ไม้ต้นในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส = Tree flora in peat swamp area, Narathiwat Province / ผู้วิจัยและเรียบเรียง ชวลิต นิยมธรรม ; บรรณาธิการ พิชา พิทยขจรวุฒิ.

by ชวลิต นิยมธรรม | พิชา พิทยขจรวุฒิ | ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นราธิวาส : ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร, 1997 [2540]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK364 .ช52 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544