ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 37 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เราไม่ง้อน้ำมัน / คณะผู้เขียน, วีรชัย สุนทรรังสรรค์ ... [และคนอื่นๆ] ; สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

by วีรชัย สุนทรรังสรรค์ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TP339 .ร79 (2).

ห้องสมุด:
Witthayāsāt theknōlōyī læ nawattakam nai kānbō̜rihān čhatkān chīwamūan : kānsamrūat phư̄a kamnot khunnasombat khā chīwamūan klāng læ rākhā bư̄angton / วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการชีวมวล : การสำรวจเพื่อกำหนดคุณสมบัติค่าชีวมวลกลางและราคาเบื้องต้น / คณะจัดทำหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ร่วมกับ] สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Sathāban Khonkhwā læ Phatthanā Phalittaphon thāng Kānkasēt læ ʻUtsāhakam Kasēt. Krasūang Witthayāsāt læ Theknōlōyī. by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt, Krasūang Witthayāsāt læ Theknōlōyī, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TP 2015 666610 (3).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ theknōlōyī phalit kǣt chư̄aphlœ̄ng čhāk chīwamūan samrap phāk ʻutsāhakam / คู่มือเทคโนโลยีผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล สำหรับภาคอุตสาหกรรม / ทีมบรรณาธิการ สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน, สุภชิตา เกริกไกวัล.

Sunīrat Fūkuda. Sīchattrā Chaiwongwilān. Sīchattrā Chaiwongwilān. Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m. by สุนีรัตน์ ฟูกุดะ | ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน | สุภชิตา เกริกไกวัล | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt læ Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TP 2015 661591 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน (ระยะที่ 2) = Study of a small-scale biomass power plant for rural communities (phases II) / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ; วรพจน์ ขำพิศ หัวหน้าโครงการ ; วีรชัย อาจหาญ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by วรพจน์ ขำพิศ | วีรชัย อาจหาญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครราชสีมา] : มหาวิทยาลัย, 2552Other title: Study of a small-scale biomass power plant for rural communities (phases II).Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK1005 .ว442 (1).

ห้องสมุด:
พลังงานกู้โลกร้อน : เชื้อเพลิงทางเลือก ทางรอดประเทศไทย / กองบรรณาธิการ กรุงเทพธุรกิจ.

by กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ807.9.ท9 พ54 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ807.9.ท9 พ54 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TJ807.9.ท9 พ54 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TJ807.9.ท9 พ54 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การยอมรับการใช้เชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเขียวในครัวเรือนชนบท : กรณีศึกษา : อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = The acceptance of biomass fuel in Thai rural households : case study : Klong Luang District, Patum Thani Province / โดย นฤมล พินเนียม.

by นฤมล พินเนียม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, [2545?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP339 .น44 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถานภาพของการวิจัยและผลิตเอทานอล ไบโอดีเซล ไบโอแก๊ส และน้ำมันชีวภาพในประเทศไทย = Position paper on biofuel development in Thailand / ผู้แต่ง ธราพงษ์ วิฑิตศานต์ ... [และคนอื่น ๆ] ; เรียบเรียง อภิเดช ไม้หนองกอย.

by ธราพงษ์ วิทิตศานต์ | อภิเดช ไม้หนองกอย | สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553Other title: Position paper on biofuel development in Thailand.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502.5.อ83ท9 ร642 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9502.5.อ83ท9 ร642 2553 (1).

ห้องสมุด:
โครงการด้านพัฒนาพลังงานทดแทน : พลังงานชีวมวล / [กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน].

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2552?] [2009?]Other title: พลังงานชีวมวล.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 269/2556 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ theknōlōyī phao mai chīwamūan : samrap phāk ʻutsāhakam / คู่มือเทคโนโลยีเผาไหม้ชีวมวล : สำหรับภาคอุตสาหกรรม / ทีมบรรณาธิการ สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน, สุภชิตา เกริกไกวัล.

Sunīrat Fūkuda. Sīchattrā Chaiwongwilān. Sīchattrā Chaiwongwilān. Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m. by สุนีรัตน์ ฟูกุดะ | ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน | สุภชิตา เกริกไกวัล | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt, Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP339 .ค74 2558 (2).

ห้องสมุด:
พลังไฟฟ้าจากเศษอ้อยในประเทศไทย : การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและ วิชาการ / ผู้มีส่วนร่วม Alan Jacobs ... [และคนอื่นๆ].

by จาค็อบส์, อลัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการประเมินอ้อย/ระบบพลังงานต่างๆ USAID, 2528Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9119.ช63 พ46 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานจากชีวมวลในจังหวัดชัยภูมิ = Analysis of energy from biomass : a case study of Chaiyaphum Province / โดย ทวีชัย อนันทวณิชชยา.

by ทวีชัย อนันทวณิชชยา, 2514-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Analysis of energy from biomass : a case study of Chaiyaphum Province.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9502.5.พ423ท9 ท563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9502.5.พ423ท9 ท563 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน = Study of the economy cost of a small scale biomass power plant for rural communities : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ; วีรชัย อาจหาญ หัวหน้าโครงการ ; สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by วีรชัย อาจหาญ | สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครราชสีมา] : มหาวิทยาลัย, 2551Other title: Study of the economy cost of a small scale biomass power plant for rural communities.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK1005 .ว638 (1).

ห้องสมุด:
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 306/2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 306/2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544