ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 84 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การทำพินัยกรรม : ศึกษากรณีการกันส่วนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม / ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล.

by ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Other title: Wills : the problems of compulsory portion.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K807 .ป642 (2).

ห้องสมุด:
พินัยกรรม์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สัตยการพิมพ์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 515/27 (1).

ห้องสมุด:
พินัยกรรมร่วม / โดย วราภรณ์ พลอยมีรัศมี.

by วราภรณ์ พลอยมีรัศมี, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Joint will.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2013 614193 (1).

ห้องสมุด:
รู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ช94 2537 (2).

ห้องสมุด:
รู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7ส6 ช94 (2).

ห้องสมุด:
รู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ช94 2549 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ส6 ช94 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ช94 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ส6 ช94 2549 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT797 .ป45 2541 (1).

ห้องสมุด:
ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT797 .ป45 2544 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT797 .ป45 2544 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT797 .ป45 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT797 .ป45 2544 (2).

ห้องสมุด:
Kāntham phinaikam / การทำพินัยกรรม / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairot Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (11)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT785 .พ94 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT785 .พ94 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 629197 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT785 .พ94 2557 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การว่าความและการประกอบธุรกิจทางกฎหมาย / มารุต บุนนาค.

by มารุต บุนนาค, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำหง, 2536Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K120 .ม63 (1).

ห้องสมุด:
ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT797 .ป45 (1).

ห้องสมุด:
แบบของพินัยกรรม / โดย เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์.

by เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Forms of wills.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2013 614239 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายมฤดก.

by รามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เซี้ยง), พระยา, 2431-2475.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6 .ม4ร6 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6 .ม4ร6 (1). Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6 .ม4ร6 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / โดย พรชัย สุนทรพันธุ์.

by พรชัย สุนทรพันธุ์, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .พ42 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ42 2549 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ42 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ42 2549 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / โดย พรชัย สุนทรพันธุ์.

by พรชัย สุนทรพันธุ์, 2485-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .พ42 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ42 2548 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ42 2548 (3).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายมรดก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาตรา 1599-1755 / โดย สนิท สนั่นศิลป์.

by สนิท สนั่นศิลป์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2556] [2013]Other title: คำอธิบายกฎหมายมรดก.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 624348 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544