ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปัญหาการคุ้มครองเจ้าของภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ในภารจำยอม / โดย พัชฌา คงมีสมบัติ.

by พัชฌา คงมีสมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT709 .พ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT709 .พ62 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2492Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ภ6 ส7 (1). :

ห้องสมุด:
ที่(ทาง)สาธารณะ (ทาง)จำเป็น-(ทาง)ภารจำยอม / โดย สนิท สนั่นศิลป์.

by สนิท สนั่นศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2548?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT701.ท64 ส363 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT701.ท64 ส363 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT701.ท64 ส363 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ที่(ทาง)สาธารณะ (ทาง)จำเป็น-(ทาง)ภารจำยอม [วัสดุบันทึกเสียง] / โดย สนิท สนั่นศิลป์.

by สนิท สนั่นศิลป์.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2548?]Other title: ที่ทางจำเป็น (ทาง)จำเป็น (ทาง)ภารจำยอม.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ส3636244ท63 (1). :

ห้องสมุด:
เปิดทางเข้า-ออก / เรียบเรียงโดย ภาสกร ญาณสุธี.

by ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านปณรัชช, [2549?]Other title: ทางเข้า ทางออก.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT701.ท64 ภ65 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT701.ท64 ภ65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT701.ท64 ภ65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT701.ท64 ภ65 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตำราว่าความเรื่องทางจำเป็น-ภาระจำยอม แบบตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ คำพิพากษาฎีกา / โดย ม.ล. สุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT701.ท64 ส72 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT701.ท64 ส72 (2).

ห้องสมุด:
ตำราว่าความเรื่องทางจำเป็น การครอบครัวปรปักษ์ที่ดิน ภาระจำยอม / โดย หม่อมหลวงสุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2540Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT701.ท64 ส72 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT701.ท64 ส72 2540 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT701.ท64 ส72 2540 (3).

ห้องสมุด:
ตำราว่าความเรื่องทางจำเป็น การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน ภาระจำยอม / หม่อมหลวงสุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT701.ท64 ส72 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT701.ท64 ส72 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT701.ท64 ส72 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT701.ท64 ส72 2548 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับครอบครอง ทางภารจำยอมประนีประนอมยอมความ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด, 2533Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค3 ส63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค3 ส63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Thī rư̄ thāngsāthārana thāng čhampen thāng phāra čhamyō̜m / ที่หรือทางสาธารณะ ทางจำเป็น ทางภาระจำยอม / โดย สนิท สนั่นศิลป์.

Sanit Sanansin. by สนิท สนั่นศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phōemtōem]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Sūtphaisān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT701.ท64 ส363 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 665641 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 665641 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai sapsin : prakǭp dūai bot kotmāi yǭ lak kotmāi phrǭm nǣo kham phiphāksā khǭng sān dīkā rāi māttrā læ khǭsangkēt / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน : ประกอบด้วยบทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตรา และข้อสังเกต / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Phonsayām Phrinting (Prathēt Thai), 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2555 [2012]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai sapsin Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์สิน.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ส426 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ส426 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2012 646220 (3).

ห้องสมุด:
Rūam rabīap khamsang kīeokap kānčhotthabīan sitthi læ nitikam praphēt kō̜ phāra phūkphan læ ʻư̄n ʻư̄n / รวมระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทก่อภาระผูกพัน และอื่นๆ / [คณะผู้จัดทำ นันทนา พัฒนวิบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Nanthanā Phatthanawibūn. Thailand. Samnak Māttrathān Kānthabīan Thīdin. by นันทนา พัฒนวิบูลย์ | สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Samnak Māttrathān Kānthabīan Thīdin, Krom Thīdin, Krasūang Mahātthai, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3056 .ร544 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544