Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phư̄nthān kānkhīan prōkrǣm dūai phāsā Python / พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.

Prayong ʻŪprasitwong. by ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Sō̜.ʻĒchīa Phrēt (1989) Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส (1989) จำกัด, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 ป464 2562 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ khīan prōkrǣm phāsā Python / คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python / ศุภชัย สมพานิช.

Suphachai Somphānit. by ศุภชัย สมพานิช.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Sawatdī ʻAiThī Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 ศ742 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ rīan khīan prōkrǣm Python (phākpatibat) / คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) / โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร และ ฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.

Chōtphan Lō̜lœ̄tsunthō̜n. Thitaphan Lō̜lœ̄tsunthō̜n. by โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร | ฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Khō̜ Fangchan, 2562 [2019] Publication: [นนทบุรี] : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 ช93 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.พ93 ช93 2562 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kān khīan prōkrǣm dūai Python samrap phū rœ̄mton / การเขียนโปรแกรมด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น / บัญชา ปะสีละเตสัง.

Bancha Pasīlatēsang. by บัญชา ปะสีละเตสัง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.พ93 บ624 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ rīan khīan prōkrǣm Python (phākpatibat) / คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) / โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร และ ฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.

Chōtphan Lō̜lœ̄tsunthō̜n. Thitaphan Lō̜lœ̄tsunthō̜n. by โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร | ฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Khō̜ Fangchan, 2562 [2019] Publication: [นนทบุรี] : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.พ93 ช93 2562ก (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Basic Python coding rīan ngāi pen reo / Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว / สุชาติ คุ้มมะณี.

Suchat Khummanī. by สุชาติ คุ้มมะณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 ส726 2562 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544