ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 246 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนาม = Field methods in linguistics / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

by สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: P51 .ส726 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P51 .ส726 (2).

ห้องสมุด:
ภาษาและภาษาศาสตร์ / วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์.

by วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .ว6 2533 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P121 .ว6 2533 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P121 .ว6 2533 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาและภาษาศาสตร์.

by วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .ว6 2521 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P121 .ว6 2521 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. (Introduction to general linguistics).

by อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2513Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
ศาสตร์แห่งภาษา = The science of language / วิสุทธิระ เนียมนาค.

by วิสุทธิระ เนียมนาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ลำปาง] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2549Other title: Science of language.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P121 .ว66 (1).

ห้องสมุด:
ไวยากรณ์แบบแทคมิมิคส์.

by บุญเรือง ชื่นสุวิมล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาศาสตร์สำหรับครู โดย นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ.

by นิสา ศักดิ์เดชยนต์ | ยุพา ส่งศิริ | ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .น6 (2).

ห้องสมุด:
นานาภาษาในเอเซียอาคเนย์ = Languages in Southeast Asia / คุณหญิง สุริยา รัตนกุล.

by สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .ส67 2537 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P121 .ส67 2537 (2).

ห้องสมุด:
วจีวิภาค วากยสัมพันธ์.

by กาญจนา ปัทมดิลก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .ก6 (3).

ห้องสมุด:
ตำราภาษาศาสตร์เบื้องต้น / โดย นันทนา รณเกียรติ ... [และคนอื่น ๆ].

by นันทนา รณเกียรติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2541 [1998]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P121 .ต646 2541 (1).

ห้องสมุด:
กลไกภาษาศาสตร์ / อา แอล ทราสค์ เขียน ; บิลล์ เมย์บลิน ภาพประกอบ ; ปาริดา สุขประเสริฐ แปล.

by ทราสค์, อา. แอล. (โรเบิร์ต ลอว์เรนซ์), ค.ศ. 1944-2004 | ปาริดา สุขประเสริฐ | เมย์บลิน, บิลล์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น มูลนิธิเด็ก, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P121 .ท465 2555 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ (Applied linguistics in teaching English) โดย ธัญญรัตน์ ปาณะกุล และ สุชาวดี วัฒนผล.

by ธัญญรัตน์ ปาณะกุล | สุชาวดี วัฒนผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P121 .ธ6 (2).

ห้องสมุด:
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น.

by อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .อ7 2522 (2).

ห้องสมุด:
ภาษาและภาษาศาสตร์.

by วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P121 .ว6 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .ว6 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เก่งภาษา 50 ล้าน / บัณฑิต อึ้งรังษี และ แมรี่ อึ้งรังษี.

by บัณฑิต อึ้งรังษี, 2513- | แมรี่ อึ้งรังสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: สมุทรสาคร : เดอะ พอยท์, 2556 [2013]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาษาทัศนา / ปราณี กุลละวณิชย์...[และคนอื่นๆ].

by ปราณี กุลละวณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .ภ65 2535 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P121 .ภ65 2535 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิธีวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษา.

by สุธินี สุขตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: P123 .ส7 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: P123 .ส7 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาภาษาศาสตร์ภาคสนาม.

by พเยาว์ เจริญฉาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P121 .พ4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544