ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1095 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร.

by วิทย์ ตันตยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2521Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ว6 2521 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ3617.56 .ว6 2521 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร / วิทย์ ตันตยกุล.

by วิทย์ ตันตยกุล.

Edition: แก้ไขและเพิ่มเติมMaterial type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ว6 2530 (2).

ห้องสมุด:
การภาษีอากร (Taxation) โดย เอนก เธียรถาวร, ปรีดา นาคเนาวทิม และ อัญชลี ค้อคงคา.

by เอนก เธียรถาวร | ปรีดา นาคเนาวทิม | อัญชลี ค้อคงคา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2517Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2315 .อ7 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ2315 .อ7 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2315 .อ7 (2).

ห้องสมุด:
หลักการวิเคราะห์ภาระภาษี : ฉบับพิสดาร.

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ต. 2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2323.ท9 ก9 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2323.ท9 ก9 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาสรุปปัญหาการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย / อาภรณ์ นารถดิลก.

by อาภรณ์ นารถดิลก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เอ. ลิฟวิ่ง จำกัด, [253-?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4771.55.ฮ7 ห68 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ4771.55.ฮ7 ห68 (1).

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ซิกาแรต / โดย ชลธาร วิศรุตวงศ์.

by ชลธาร วิศรุตวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3640.ย65 ช436 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2556 = [Taxation according to revenue code 2013] / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

by กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

Edition: แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Taxation according to revenue code 2013.Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: FIN HJ 2013 621517 (3).

ห้องสมุด:
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2552 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

by กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

Edition: แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2552Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ภ65 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ3617.56 .ภ65 2552 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ3617.56 .ภ65 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ3617.56 .ภ65 2552 (4).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การวางแผนภาษี / โดย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ก65 2538 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หมอภาษี'พูด' : รวมบทความยอดฮิตจาก 'ถนนนักลงทุน' นสพ.กรุงเทพธุรกิจ / โดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน.

by อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Tax Research Center, 2541-Availability: Available for loan (30)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.56 .อ45 (14), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ2950.56 .อ45 (7), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ2950.56 .อ45 (9).

ห้องสมุด:
การจัดสรรงบประมาณเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ.

by พรรณี ภู่วุฒิกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ2168 .พ4 (1).

ห้องสมุด:
10 ข้อคิด รู้ภาษี ลดภาษี / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ก653 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2950.55 .ก653 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: FIN HJ 2012 607269 (1).

ห้องสมุด:
10 ข้อคิด ลดภาษีคนทำงานและนักลงทุน / เขียนโดย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2556 [2013]Other title: สิบข้อคิด ลดภาษีคนทำงานและนักลงทุน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ก654 2556 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2551 = [Taxation according to revenue code 2008] / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

by กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2551Other title: Taxation according to revenue code 2008.Availability: Available for loan (7)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ3617.56 .ภ65 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ3617.56 .ภ65 2551 (5).

ห้องสมุด:
บัญญัติ 10 ประการในการวางแผนภาษีอากร / โดย กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ก65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ3617.56 .ก65 (1).

ห้องสมุด:
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2554 = [Taxation according to revenue code 2011] / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

by กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

Edition: แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2554 [2011]Other title: Taxation according to revenue code 2011.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ3617.56 .ภ65 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ3617.56 .ภ65 2554 (1).

ห้องสมุด:
ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเกี่ยวกับสหกรณ์ (พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา) และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และ วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528. รวบรวมโดย โกสุมภ์ รายณะสุข และ หิ้ง บุนนาค.

by โกสุมภ์ รายณะสุข | หิ้ง บุนนาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2529Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4771.55.ฮ7 ส5 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ4771.55.ฮ7 ส5 (1).

ห้องสมุด:
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2550 = [Taxation according to revenue code 2007] : ยกเว้นภาษีเงินได้เกี่ยวกับการประกันสุขภาพบิดามารดาและลูกจ้าง, ยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาตามโครงการยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ, ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขข้อผ่อนปรนเกณฑ์สิทธิ ฯลฯ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

by กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.

Edition: แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2550Other title: Taxation according to revenue code 2007.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ภ65 2550 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ3617.56 .ภ65 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ3617.56 .ภ65 2550 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544