ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจข้อมูลการเรียนและการสอนวิชามนุษยศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาควิชาศึกษาศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2519Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LC1016 .ม5 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการใช้วรรณกรรมมนุษยศาสตร์ประกอบการสอนของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / โดย รัตนา เตชะวสัญญู.

by รัตนา ณ ลำพูน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z688.ม3 ร6 (1).

ห้องสมุด:
สัมมนาระดับอุดมศึกษา "มนุษยศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ" : 24-25 ตุลาคม 2528 ณ อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / (จัดโดย) ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

by สัมมนาระดับอุดมศึกษา เรื่อง มนุษยศาสตร์กับการพัมนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (2528 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ฝ่ายวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN46 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานวิชาการ การเสนอผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ / จัดสัมมนา โดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by การสัมมนาเรื่อง การเสนอผลงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ (ครั้งที่ 6 : 2538 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : คณะ, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: AZ188.ท9 ก65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AZ188.ท9 ก65 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : รายงานการวิจัย / ธีระ นุชเปี่ยม, วีรวัลย์ งามสันติกุล.

by ธีระ นุชเปี่ยม | วีรวัลย์ งามสันติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2331.65.ท9 ธ64 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ธ642ส36 (1).

ห้องสมุด:
วิชาการพัฒนาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี [วีดิทัศน์] : งานเสวนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี / อำนวยการผลิต ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล.

by จรัส สุวรรณเวลา | ประเวศ วะสี, 2474- | เกษม วัฒนชัย | กำธน สินธวานนท์, พล.อ.อ | อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา | ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ | สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ | มาโนช โลหเตปานนท์ | นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | ขจรยศ อยู่ดี | เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย | ปิยรัตน์ วัฒนะ | อัศนี ปราโมช, พล.ร.ต. ม.ล | ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2483- | เกษม จันทร์แก้ว, 2481- | ชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ | เจษฎา แก้วกัลยา | ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | สุรพล นิติไกรพจน์ | ปรัชญา เวสารัชช์, 2488- | สุทธิพล ทวีชัยการ | จิรนิติ หะวานนท์ | เพ็ชรา เตชะกัมพุช, ท่านผู้หญิง | ดารณี ตัณฑ์ไพโรจน์ | สิทธิชัย ขุนทองแก้ว | สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- | พิพัฒน์ฉัตร ดิศกุล, ม.ล | ปานเทพ รัตนากร | มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์ | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- | ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล | อำพล เสนาณรงค์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ชมรม, [2551?]Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ว62565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ว62565 (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ว62565 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ว62565 (1). :

Botkhatyō̜ kānprachum thāng wichākān khrang thī 56 Mahāwitthayālai Kasētsāt. Lem thī 3, Sākhā Sưksāsāt, Sākhā Sētthasāt læ Bō̜rihān Thurakit læ Sākhā Manutsayasāt læ Sangkhommasāt / [Vol] 3, Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Schiences / Kasetsart University ... [et al.] บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เล่มที่ 3, สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... [และอื่นๆ] = Book of abstracts of the 56th Kasetsart University Annual Conference. [Vol] 3, Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Schiences / Kasetsart University ... [et al.]

Kānprachum thāng wichākān khō̜ng Mahāwitthayālai Kasētsāt Mahāwitthayālai Kasētsāt) by การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 56 : 2561 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Kasetsart University.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Botkhatyō̜ kānprachum thāng wichākān khrang thī 56 khō̜ng Mahāwitthayālai Kasētsāt : klum thī 3 Education Humanities and Social Science Other title: Sātkasēt sū sētthakit sāngsan Other title: Book of abstracts of the 56th Kasetsart University Annual Conference | Agricaltural Science : moving towards creative economy | บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กลุ่มที่ 3 Education Humanities and Social Science | ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | Agricaltural Science : moving towards creative economy.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z5816.ก75 ก643 2561 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544