ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 251 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักมนุษยสัมพันธ์.

by สร้อยตระกูล อรรถมานะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 347/27 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 347/27 (2).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ.

by เสถียร เหลืองอร่าม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ส67 (2).

ห้องสมุด:
เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ (Human relations techniques).

by วิจิตร อาวะกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ว64 2528 (2).

ห้องสมุด:
มนุษย์สัมพันธ์.

by พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, รุ่งเรื่องสาส์นการพิมพ์, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF636 .พ36 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม.

by นิพนธ์ คันธเสวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์โรงเรียนสตรีเนติศึกษา, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .น6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM132 .น6 (1).

ห้องสมุด:
มนุษย์สัมพันธ์.

by พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF636 .พ36 2541 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF636 .พ36 2541 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: BF636 .พ36 2541 (1).

ห้องสมุด:
เพื่อนร่วมงาน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1106 .ก746 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1106 .ก746 (2).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ยุคใหม่ = How to have confidence and power in dealing with people / เลส กิบลิน เขียน ; บุณย์ รัตนปัญญา แปล.

by กิบลิน, เลส | บุณย์ รัตนปัญญา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: อยุธยา : ทานตะวัน แคช บุคส์ 1990, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF636.ก6 บ73 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (Human relations in organization).

by เสถียร เหลืองอร่าม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ส67 2526 (2).

ห้องสมุด:
การฝึกมนุษยสัมพันธ์ / พนมวรรณ อยู่ดี ผู้เรียบเรียง.

by พนมวรรณ อยู่ดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับเพิ่มเติมและปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม่, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .พ34 2537 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม = Human relations in industrial management / วิชัย แหวนเพชร เรียบเรียง.

by วิชัย แหวนเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์ธรรกมล, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1106 .ว62 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1106 .ว62 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM1106 .ว62 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ / วิภาพร มาพบสุข.

by วิภาพร มาพบสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ว644 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM132 .ว644 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร / โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.

by ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2551Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1106 .ท52 2551 (2).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ (Human relations)

by วิทยา เทพยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา, คณะวชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้, 2520Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BF636 .ว6 2520 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BF636 .ว6 2520 (1).

ห้องสมุด:
มนุษย์สัมพันธ์ในที่ทำงาน / ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา แปลและเรียบเรียง.

by ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ม37 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544