ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงาน อุตสาหกรรม = [Environmental movement and survival of communities : the case study of industrial areas] : รายงานผลการวิจัย / โดย วรรณี พฤฒิถาวร, สุบเดศ วามสิงห์.

by วรรณี พฤฒิถาวร | สุบเดศ วามสิงห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541 [1998]Other title: Environmental movement and survival of communities : the case study of industrial areas.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF696.ท92 ว44 (1).

ห้องสมุด:
ก่อนธารน้ำจะหยุดไหล : ประสบการณ์และทางเลือดเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ / โดย พระบัญญัติ อนุตฺตโร ... [และคนอื่น ๆ].

by พระบัญญัติ อนุตฺตโร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพน : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2533 [1990]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF696.ท92 ก58 (2).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม = Man and environment / จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการโดย สิทธิ บุตรอินทร์.

by การประชุมวิชาการทั่วประเทศเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (2536 : เชียงใหม่) | สิทธิ์ บุตรอินทร์, 2487- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2535 [1992]Other title: Man and environment.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF75 .ก64 (2).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม = Human being and environment / ยุพดี เสตพรรณ.

by ยุพดี เสตพรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2544 [2001]Other title: Human being and environment.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF75 .ย73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GF75 .ย73 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน.

by วิมลสิทธิ์ หรยางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: NC715 .ว65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NC715 .ว65 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
มีอะไรใต้รอยเท้าช้าง? [วีดิทัศน์] / หัวหน้าโครงการ สมบูรณ์ รัตนพนากุล ; คณะทำงาน วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สมบูรณ์ รัตนพนากุล | วีรวัธน์ ธีรประสาธน์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการศึกษาการกระจายรายได้บนฐานของสิทธิและทรัพยากรธรรมชาติ คณะทำงานการกระจายรายได้และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551?] [2008?]Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG90 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG90 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG90 (1). :

มนุษย์ - ระบบนิเวศและสภาพนิเวศในประเทศไทย / อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์.

by อู่แก้ว บีเวอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2531Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF696.ท92 อ7 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GF696.ท92 อ7 (6).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเบื้องต้นโครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน = Population and the environment towards sustainable development in Thailand : ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พัฒนาวดี ชูโต.

by พัฒนาวดี ชูโต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 [1997]Other title: Population and the environment towards sustainable development in Thailand.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF669.3 .พ65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GF669.3 .พ65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: GF669.3 .พ65 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียวฯ, 2537-Other title: ความหลากหลายทางชีวภาพ.Availability: Available for loan (27)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GF696.ท92 ส36 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GF696.ท92 ส36 2538 (17), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: GF696.ท92 ส36 2537 (9).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อสภาวะแวดล้อมและประชากรในท้องถิ่น (ฉบับย่อ) / โดย ปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน และคณะ.

by ปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 [1992]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF75 .ป752 (2).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวเดินป่าต่อสภาวะแวดล้อมและประชากรในท้องถิ่น / โดย ปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน และคณะ.

by ปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 [1992]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF75 .ป75 (1).

ห้องสมุด:
คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปัญญาประทีป, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD409 .พ462 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SD409 .พ462 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SD409 .พ462 2554 (1).

ห้องสมุด:
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข บรรณาธิการ.

by ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ | เพ็ญจันทร์ ประดับมุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : ข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2535Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT180 .ส62 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT180 .ส62 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คนไทยกับป่า / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และไม้โตเร็วเอนกประสงค์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สภาวิจัยแห่งชาติ, 2537 [1994]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD409 .พ46 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SD409 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
Khon Thai kap pā / คนไทยกับป่า / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Mūnnithi Phutthatham, 2537 [1994] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537 [1994]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD409 .พ46 2537 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544