ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ / โดย ลักษมณ อิ่มทรัพย์.

Luksamon Imsup, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ลักษมณ อิ่มทรัพย์, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Legal measures for controlling air pollution from infectious waste incinerators.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 655974 (1).

ห้องสมุด:
Phrưttikam kānkamčhat mūnfō̜i titchư̄a khō̜ng bukkhalākō̜n nai sathān phayābān bǣp mai rap phūpūai wai khāngkhư̄n nai khēt thētsabān nakhō̜n Rangsit tām kot krasūng wādūai kānkamčhat mūnfō̜i titchư̄a Phō̜.Sō̜. 2545 = [Disposal of infectious waste behavior of medical clinic personnel according to ministerial regulation on infectious waste disposal B.E.2545 in Rangsit city municipality] / พฤติกรรมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในสถานพยาบาลแบบไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในเขตเทศบาลนครรังสิต ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 = [Disposal of infectious waste behavior of medical clinic personnel according to ministerial regulation on infectious waste disposal B.E.2545 in Rangsit city municipality] / ทรงสุดา ยงพัฒนจิตร.

Songsuda Yongpattanajit, Mahidol University. Faculty of Graduate Studies. by ทรงสุดา ยงพัฒนจิตร, 2529- | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Disposal of infectious waste behavior of medical clinic personnel according to ministerial regulation on infectious waste disposal B.E.2545 in Rangsit city municipality.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3011 .ท42 2559 (1).

ห้องสมุด:
Witsawakam kānčhatkān mūnfǭi chumchon = Municipal solid waste management engineering / วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน = Municipal solid waste management engineering / ธเรศ ศรีสถิตย์.

Tharēt Sīsathit. by ธเรศ ศรีสถิตย์.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Edition: Chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Other title: Municipal solid waste management engineering.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Witsawakam kānčhatkān mūnfō̜i chumchon = Municipal solid waste management engineering / วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน = Municipal solid waste management engineering / ธเรศ ศรีสถิตย์

Tharēt Sīsathit. Witsawakamsathān hǣng Prathēt Thai. by ธเรศ ศรีสถิตย์ | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Witsawakamsathān hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 [2015]Other title: Municipal solid waste management engineering..Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD791 .ธ47 2558 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544