ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 69 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ.-- (ฉบับประชาชน) / โดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ... [และอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สำลี ใจดี, วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร, วรรณา ศรีวิริยานุภาพ.

by มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา | สำลี ใจดี | วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร | วรรณา ศรีวิริยานุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3090 .ร623 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ล้ำ พ.ศ. 2550 : ฉบับ[หาร] 2 ทันสมัย 10 ปี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2542?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3090.ก28 2542 พ46 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3090.ก28 2542 พ46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3090.ก28 2542 พ46 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3090.ก28 2542 พ46 (1).

ห้องสมุด:
การนำเข้าซ้อนผลิตภัณฑ์ยา = Parallel import of pharmaceutical products / โดย วารยา ปีตะวรรณ.

by วารยา ปีตะวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] :. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Parallel import of pharmaceutical products.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3636 .ว644 (2).

ห้องสมุด:
บัญชียาหลักแห่งชาติ.

by กระทรวงสาธารณสุข | คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528-2542Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QV738.JT3 ส63 2528 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV738.JT3 ส63 2530 (2).

ห้องสมุด:
ยาสามัญประจำบ้าน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สูตรไพศาล, 2552Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: QV738.JT3 ย654 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: QV738.JT3 ย654 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV738.JT3 ย654 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QV738.JT3 ย654 (4).

ห้องสมุด:
คู่มือการโฆษณายา / คณะผู้จัดทำ เสาวนิตย์ ทฤฆชนม์ ... [และคนอื่น ๆ].

by เสาวนิตย์ ทฤฆชนม์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2,[แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2547Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HF6161.ย63 ค747 2547 (1).

ห้องสมุด:
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 = National list of essential medicines 2008 / เรียบเรียงโดย สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ กองคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.

by สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ | คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา, 2552 [2009]Other title: National list of essential medicines 2008.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV738.JT3 .ส63 2552 (1).

ห้องสมุด:
ระบบยาในโรงพยาบาลกับกฎหมายและจริยธรรม / ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์.

by ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: QV711.JT3 ร633 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: QV711.JT3 ร633 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV711.JT3 ร633 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายยา.

by สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: RA399 .ส65 2523 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: RA399 .ส65 2531 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานของกองควบคุมอาหารและยา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

by ตรี แสงธงทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TX537 .ต4 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือร้านขายยา.

by แสวง แฟงเอม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2494Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: RS14.ท9 ส8 (1). :

ห้องสมุด:
บรรณานุกรม กฎ ประกาศกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ / โดย สุวัชรา จุ่นพิจารณ์.

by สุวัชรา จุ่นพิจารณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3094.ก12 ส75 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พร้อมกฎกระทรวง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, [2534]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3377.ก28 2522 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3377.ก28 2522 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับยาและอาหารสัตว์ / พีระพล อยู่สวัสดิ์.

by พีระพล อยู่สวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3090 .พ64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3090 .พ64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3090 .พ64 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3090 .พ64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3090 .พ64 (3).

ห้องสมุด:
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : รายงานการประชุมสัมมนา วันพุทธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝ่าย เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ; เรียบเรียงโดย สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ.

by การประชุมสัมมนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (2542 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV738.JT3 ก64 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544