ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1130 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐธรรมนูญทั่วไป.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2500Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1743.ฮ9 ห4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1743.ฮ9 ห4 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521.

by จิรี มีศุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1743.ก5 จ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1743.ก5 จ6 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1743.ก5 จ6 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความวิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญของศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ / กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ บรรณาธิการผู้รวบรวม.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2554 [2011]Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ส434 2554 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ส434 2554 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ส434 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ส434 2554 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .ส434 2554 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญไทย.

by ไพโรจน์ ชัยนาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1743 .พ92 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1743 .พ92 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมบทวิจารณ์ / อมร รักษาสัตย์.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5 2540 .อ43 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5 2540 .อ43 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2064.5 2540 .อ43 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5 2540 .อ43 (2).

ห้องสมุด:
Sāra dī dī thī prachāchon khūanrū nai rāng ratthammanūn chabap patirūp / สาระดี ๆ ที่ประชาชนควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป / คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Thawinwadī Burīkun. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 662661 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2090 .ส64 2558 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2090 .ส64 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2090 .ส64 2558 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / โดย พรชัย เลื่อนฉวี.

by พรชัย เลื่อนฉวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .พ42 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .พ42 2554 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ชีวประวัติธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2520 / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.

by บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2101 .บ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2101 .บ63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2101 .บ63 (1).

ห้องสมุด:
วิถีแห่งรัฐธรรมนูญ / ถนอม กี่บุญเรือง.

by ถนอม กี่บุญเรือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์ภูไท, 2476 [1933]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT2070 .ถ35 2476 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / โดย พรชัย เลื่อนฉวี.

by พรชัย เลื่อนฉวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .พ42 2546 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .พ42 2546 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .พ42 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .พ42 2546 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, [2540?] [1997?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW KPT 1997 670063 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การร่างรัฐธรรมนูญใหม่และบทความเรื่องรัฐธรรมนูญ.

by ไพโรจน์ ชัยนาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 2488Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1743 .พ9 (2). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ = The binding effect of the Constitutional Court's decisions / โดย กฤฏิฎีกา ทองเพ็ชร.

by กฤฏิฎีกา ทองเพ็ชร, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Binding effect of the Constitutional Court's decisions.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3370 .ก942 (1).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการของระบบรัฐธรรมนูญไทย.

by กระมล ทองธรรมชาติ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1742 .ก4 (2).

ห้องสมุด:
รวมคำวินิจฉัยที่องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, [2554] [2011]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ร54 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ร54 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ร54 2554 (1).

ห้องสมุด:
เรื่อง(ไม่)สนุกในศาลรัฐธรรมนูญ / วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์.

by วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2557] [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ว56 2557 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย (ทุกฉบับ) / นคร พจนวรพงษ์, อุกฤษ พจนวรพงษ์.

by นคร พจนวรพงษ์ | อุกฤษ พจนวรพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ขวัญนคร, 2550Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .น24 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .น24 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .น24 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .น24 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .น24 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .บ77 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .บ77 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .บ77 2551 (13).

ห้องสมุด:
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย = Problems of relationship between organic laws and constitution in Thai legal system / โดย สมหญิง ทวีชัย.

by สมหญิง ทวีชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Problems of relationship between organic laws and constitution in Thai legal system.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3165 .ส453 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544