ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การที่รัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาฯ มิได้ในเวลาเดียวกันในการปฏิบัติมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร [วิดีทัศน์] : การบรรยายพิเศษ / จัดโดย โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; วิทยากร พงศ์เทพ เทพกาญจนา.

by พงศ์เทพ เทพกาญจนา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .พ253ก64 (1). :

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.).

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (8)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4516.ก28 2542 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516.ก28 2542 (7).

ห้องสมุด:
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2007 623490 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.) ; และ, ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516.ก28 2545 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4516.ก28 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516.ก28 2545 (3).

ห้องสมุด:
คำพิพากษาคดี 5 นายกรัฐมนตรี : นายกเปรม ติณสูลานนท์ นายกคึกฤทธิ์ ปราโมช นายกอานันท์ ปันยารชุน นายกชวน หลีกภัย นายกทักษิณ ชินวัตร / โดย บุญร่วม เทียมจันทร์.

by บุญร่วม เทียมจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1749 .บ72 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT1749 .บ72 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1749 .บ72 (4).

ห้องสมุด:
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี = Conflict of interest : a case study of ministers / โดย เฉลิมพล นาคสุวรรณ.

by เฉลิมพล นาคสุวรรณ, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2275 .ฉ746 (1).

ห้องสมุด:
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิทักษ์หรือทำลายรัฐธรรมนูญ จากการวินิจฉัยสถานภาพของการเป็นรัฐมนตรี / รวบรวมโดย อมร รักษาสัตย์ และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548- | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ต746 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ต746 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ต746 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ต746 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2580.ก32543ก4 2543 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2580.ก32543ก4 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2580.ก32543ก4 2543 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi thī kīeokhō̜ng læ prakāt Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt / กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Thailand. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by ไทย | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Pō̜ngkan Kānthutčharit 2 Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516.ก28 2549 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการเริ่มคดีและการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = Problem in start case and inquiry in criminal case for persons holding political positions / โดย อายุกร บุญอากาศ.

by อายุกร บุญอากาศ, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Problem in start case and inquiry in criminal case for persons holding political positions.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 อ647 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2544.ฟ5 อ647 (1).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางประยูร สุกโชติรัตน์.

by พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4398 .อ37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4398 .อ37 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2004 446346 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / รวบรวมและจัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2506.ก28 2543ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2506.ก28 2543ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2506.ก28 2543ก (1).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการและสถานะทางกฎหมายของคณะองคมนตรี / โดย สิทธิพร อินนิมิตร.

Sittiphorn Innimirt, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สิทธิพร อินนิมิตร, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Evolution and legal status of privy council.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 655597 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544