ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 368 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เศรษฐศาตร์รัฐวิสาหกิจ = Economic of public enterprise / อร วีระสัย.

by อร วีระสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3856 .อ4 2531 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD3856 .อ4 2531 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3856 .อ4 2531 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดย บดี จุณนานนท์ และคนอื่นๆ.

by บดี จุณนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2505Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจเอื้อประโยชน์อย่างไร / โดย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล.

by ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป461476พ43 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ / ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ บรรณาธิการ.

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ต. 2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.58 .ร54 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.58 .ร54 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.58 .ร54 (3).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ / สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง, ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2544Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .ส64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.57 .ส64 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.57 .ส64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD4300.57 .ส64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .ส64 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบรัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ. 2531 * ค.ศ. 1988 / [จัดทำโดย] ศูนย์ศึกษารัฐวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์ศึกษารัฐวิสาหกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2531Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .ธ4 (1).

ห้องสมุด:
สุดยอดรัฐวิสาหกิจไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฐานเศรษฐกิจ, 2555 [2012]Other title: รัฐวิสาหกิจไทย.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 246/2556 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับรัฐวิสาหกิจไทย = The relationship between the legislature and Public enterprises in Thailand.

by เกศินี หงสนันทน์ | สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.5 .ก7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1747.5 .ก7 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่อง โอกาสทางการตลาดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ / โดย สวาท แย้มวงษ์ศรี.

by สวาท แย้มวงษ์ศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .ส5 (1).

ห้องสมุด:
รัฐวิสาหกิจไทย ปี 2535 / ผู้เขียน กัลยา อุดมวิทิต, จิตติมา คุปตานนท์, บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ; รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณาธิการ.

by กัลยา อุดมวิทิต | จิตติมา คุปตานนท์ | บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันนโยบายศึกษา, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .ก63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
สรุปการประชุมระดับนโยบายเรื่อง นโยบายมาตรการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 30 มีนาคม 2530.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. สถานศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 664/30 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 664/30 (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ/ โดย เสานีย์ สิชฌวัฒน์, ทรงศรี สนธิทรัพย์.

by เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์ | ทรงศรี สนธิทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : หน่วยวิจัยธรุกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2530Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD4300.57 .ส7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารรัฐวิสาหกิจไทย / อิสระ สุวรรณนล.

by อิสระ สุวรรณบล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .อ68 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.57 .อ68 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.57 .อ68 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .อ68 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ [วิดีทัศน์] : ผลกระทบต่อพนักงานรัฐวิสาหกิจ / โดย พรชัย มีมาก ; โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by พรชัย มีมาก | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2544Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .พ433ก64 (2). :

ภารกิจของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหลังการแปรรูป / โดย บุญสรวง สุคันธรัตน์.

by บุญสรวง สุคันธรัตน์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Mission of Thailand Post Company Ltd. State Enterprise Trade Union after privatization.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD8005.2.ท9 บ725 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ... ไตรมาส ... / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร64786 2544 ต.ค.-ธ.ค. (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544