ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 767 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ดัชนีราคาของประเทศไทย / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ = Price indexes of Thailand / Department of Business Economics, Ministry of Commerce.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ | Thailand. Department of Business Economics.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2542]-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB235.ท9 ด615 2544 (1).

ห้องสมุด:
การกำหนดราคาสินค้าในทางปฏิบัติ ศึกษากรณีผู้ผลิตและพ่อค้าส่ง.

by ประยูร บุญประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5417 .ป4 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5417 .ป4 (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีราคาและวิภาคกรรม / ภราดร ปรีดาศักดิ์.

by ภราดร ปรีดาศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB221 .ภ46 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาและจัดทำเรื่องดัชนีราคาขายส่งสำหรับสินค้าส่งออก / ฝ่ายมาตรฐานดัชนี กองระดับราคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองระดับราคา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [253-?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB235.ท9 พ578 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB235.ท9 พ578 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีราคา (Price theory)

by มนูญ พาหิระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB221 .ม3 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB221 .ม3 (8).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีราคา (Price theory)

by มนูญ พาหิระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวงฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB221 .ม3 2515 (15).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีราคา (Price theory).

by มนูญ พาหิระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518Availability: Available for loan (7)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB221 .ม3 2518 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB221 .ม3 2518 (6).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์ราคา 101 = 101 pricing / นภวรรณ คณานุรักษ์.

by นภวรรณ คณานุรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2549Other title: กลยุทธ์ราคาหนึ่งร้อยหนึ่ง | 101 pricing.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB221 .น45 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB221 .น45 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB221 .น45 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB221 .น45 (1).

ห้องสมุด:
การกำหนดราคาสินค้า : ความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานสหกรณ์ผู้บริโภค.

by ใฝ่ฝัน ปิ่นประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 665/30 (2).

ห้องสมุด:
ดัชนีราคาของประเทศไทย : ครึ่งศตวรรษของการพัฒนา / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2537Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB235.ท9 ด6215 (4).

ห้องสมุด:
คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ / สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

by กรมบัญชีกลาง. สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TH435 .ค747 (1).

ห้องสมุด:
ดัชนีราคาและราคาสินค้าสำคัญของประเทศไทย = Price indexes and commodity prices / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2539-Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB235.ท9 ด627 2538 (3).

ห้องสมุด:
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญในและต่างประเทศประจำปี ... / ฝ่ายดัชนีการพาณิชย์ กองระดับราคา.

by ฝ่ายดัชนีการพาณิชย์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2535Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB233.ก7 ด623 2533 (2).

ห้องสมุด:
ดัชนีราคาตามฤดูกาลของสินค้าเกษตรกรรมบางชนิด โดย ฝ่ายดัชนีราคาขายส่ง.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองระดับราคา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527-Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB235.ท9 พ65338 2523-26 (4).

ห้องสมุด:
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมบางชนิด โดย ฝ่ายดัชนีราคาขายส่ง.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองระดับราคา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB235.ท9 พ654 2528 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์ ภาคปลาย.

by สมทบ สุวรรณสุทธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2499Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ส45 2499 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HB180 .ส45 2499 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544