ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 136 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากร = Psychology of personnel training / ชูชัย สมิทธิไกร.

by ชูชัย สมิทธิไกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ช62 2538 (2).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมระหว่างการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ : รายงานวิจัยโครงการสำรวจกำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ / คณะผู้วิจัย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ]

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ก643 2535 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ก643 2535 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5549.5.ฝ6 ก643 2535 (2).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร.

by ชูชัย สมิทธิไกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ช618 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ช618 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ช618 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ช618 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ช618 (2). Checked out (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ = Personnel training in organizations / ชูชัย สมิทธิไกร.

by ชูชัย สมิทธิไกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Personnel training in organizations.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ช618 2554 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือวิธีการจัดโครงการ / รวบรวมโดย กองฝึกอบรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย.

by สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย. กองฝึกอบรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2529Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ค74 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกงานในหน้าที่ = On the job training / นาวาอากาศเอก สายัณห์ พานิช.

by สายัณห์ พานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : MDI, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส64 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส64 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์ในการฝึกอบรม / พัฒนา สุขประเสริฐ.

by พัฒนา สุขประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 พ63 (2).

ห้องสมุด:
[ประมวลเทคนิคการฝึกอบรม] / [จัดทำโดย] ศูนย์พัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

by สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2521Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ป465 (1).

ห้องสมุด:
เทคนิคการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ / สมชาติ กิจยรรยง.

by สมชาติ กิจยรรยง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส35 (2).

ห้องสมุด:
เทคนิคการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ / สมชาติ กิจยรรยง, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.

by สมชาติ กิจยรรยง | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส35 2539 (2).

ห้องสมุด:
การสอนงานและการให้คำปรึกษา : แบบฝึกปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร = Coaching and counseling : a practical guide to managers / ประชุม โพธิกุล.

by ประชุม โพธิกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ป462 (2).

ห้องสมุด:
การฝึกปฏิบัติในงานจริง / ผู้เขียน Gary R. Sisson ; แปลและเรียบเรียงโดย ยุดา รักไทย.

by ซิสสัน, แกรี่ อาร์ | ยุดา รักไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Be Bright Books, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ซ65 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ซ65 (1).

ห้องสมุด:
สอนงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / พิทยาวุธ อังศุสิงห์.

by พิทยาวุธ อังศุสิงห์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย จำกัด, 2003 [2546]Availability: Available for reference (2)Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .พ634ส53 (2). :

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ / ชูชัย สมิทธิไกร.

by ชูชัย สมิทธิไกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: COMM HF 2013 620752 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การสอนงาน [วีดิทัศน์] = Job instruction / ควบคุมการผลิต ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ; ข้อมูล-บท-สร้างสรรค์ อารยา เจริญกุล, รัชดาวรรณ เกิดประกอบ.

by อารยา เจริญกุล | รัชดาวรรณ เกิดประกอบ | ภุชงค์ โยธาพิทักษ์ | สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, [2548?]Other title: Job instruction.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก6444 (2). :

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมระหว่างการทำงานในภาคอุตสาหกรรม และบริการ / นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ]

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | การสัมมนาเรื่อง การศึกษาการวางแผนกำลังคนระดับชาติเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการ (2535 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2535Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5549.5.ฝ6 ก643 (1).

ห้องสมุด:
หลักสูตรการฝึกอบรมแรงงาน / กองฝึกอบรมแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. กองฝึกอบรมแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2543?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ห46 (1).

ห้องสมุด:
Training road map : เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร / ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

by ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอช อาร์ เ็็ซ็นเตอร์ จำกัด, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ณ42 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ณ42 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ณ42 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ณ42 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544