ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 364 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การล้มละลายข้ามชาติ : การสำรวจบทกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนากฎหมาย / โดย ลิขิต เทิดชนะกุล.

by ลิขิต เทิดชนะกุล, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ล67 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลาย / โดย พระพินัยศาสตร์ราชสภาบดีเนติบัณฑิตย์.

by พินัยศาสตร์ราชสภาบดี, พระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ร.ศ. 130 [2454]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: K1375 .พ636 2454 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลาย.

by สารกิจปรีชา, หลวง, 2445-2507.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2493Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HG3769.ท94 ส6 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะล้มละลาย.

by สารกิจปรีชา, หลวง, 2445-2507.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2501Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 ส6 2501 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะล้มละลาย.

by รามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เซี้ยง), พระยา, 2431-2475.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ม.ป.ท., 2474Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HG3769.ท94 ร6 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะล้มละลาย โดย หลวงจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ หลวงสารนัยประศาสน์ ผู้บรรยายแทน.

by จักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์, หลวง, 2446-2501.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2482Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HG3769.ท94 จ6 2482 (2). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะล้มละลาย.

by จักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์, หลวง, 2446-2501.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 จ6 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HG3769.ท94 จ6 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายลักษณะล้มละลาย / โดย สุธีร์ ศุภนิตย์.

by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 ส66 2539 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG3769.ท94 ส66 2539 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3769.ท94 ส66 2539 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3769.ท94 ส66 2539 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลาย.

by เสนอ บุณยเกียรติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับศาล พร้อมด้วยฎีกาปี 2511 คำถามกฎหมายล้มละลายในคณะนิติศาสตร์และคำปรารภของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ.

by สารนัยประสาสน์, หลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์น่ำเซียการพิมพ์, 2512Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 ส62 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลาย.

by ปรีชา พานิชวงศ์.

Edition: ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 ป43 2521 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะล้มละลาย.

by โชค จารุจินดา, 2455-2526.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 ช9 (2). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HG3769.ท94 ช9 (2).

ห้องสมุด:
คำสอนวิชากฎหมายลักษณะล้มละลาย.

by ทวี กสิยพงศ์, 2470-2529.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 ท4 (1).

ห้องสมุด:
โน้ททบทวนกฎหมายลักษณะล้มละลาย ตอน 2 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้.

by วิชัย วิวิตเสวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท695 .ว32 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท695 .ว32 (1).

ห้องสมุด:
ล้มละลายพิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

by จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท93 จ7 2542 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544