ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 316 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การล้มละลายข้ามชาติ : การสำรวจบทกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนากฎหมาย / โดย ลิขิต เทิดชนะกุล.

by ลิขิต เทิดชนะกุล, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ล67 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลาย / โดย พระพินัยศาสตร์ราชสภาบดีเนติบัณฑิตย์.

by พินัยศาสตร์ราชสภาบดี, พระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ร.ศ. 130 [2454]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: K1375 .พ636 2454 (1). :

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 / สำนักพิมพ์นิติธรรม รวบรวม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942.ก28 2542 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1942.ก28 2542 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (11)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942.ก32483ก4 2543 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1942.ก32483ก4 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942.ก32483ก4 2543 (7).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.

by พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 พ25 2534 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3769.ท94 พ25 2534 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะล้มละลาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [248 ?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HG3769.ท94 ก25 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / โดย วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 ว75 2542 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2552Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .อ833 2552ก (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .อ833 2552ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .อ833 2552ก (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2555 [2012]Other title: กฎหมายล้มละลาย.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .อ833 2555 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Pub. (Thailand), 2549Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .อ833 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .อ833 2549 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Other title: พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548..Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942.ก312483ก4 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942.ก312483ก4 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942.ก312483ก4 2551 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .อ833 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .อ833 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942.ก312483ก4 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942.ก312483ก4 2549 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2554Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .อ833 2554 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .อ833 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .อ833 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกาพระราชบัญญัติล้มละลายตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2510.

by สมบูรณ์ ปดิฐพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณการ, 2511Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท9 .ส4 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / โดย วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 ว75 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3769.ท94 ว75 2544 (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544