ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 275 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการหนังสือพิมพ์.

by วิฑูรย์ วิริยะพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, วิริยะการพิมพ์, 2504Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4731 .ว6 (2).

ห้องสมุด:
วารสารศาสตร์เบื้องต้น : ปรัชญาและแนวคิด / มาลี บุญศิริพันธ์.

by มาลี บุญศิริพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4731 .ม646 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4731 .ม646 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4731 .ม646 (1).

ห้องสมุด:
วารสารศาสตร์ใหม่ = Earth journalism / สมควร กวียะ.

by สมควร กวียะ, 2477-2555.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือโกสินทร์, 2549Other title: Earth journalism.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
วารสารศาสตร์เบื้องต้น : ปรัชญาและแนวคิด / มาลี บุญศิริพันธ์.

by มาลี บุญศิริพันธ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2013 620925 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: COMMD PN 2013 620925 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Lak læ nǣokhit wārasānsāt khō̜nwœ̄čhēn = Principles of convergence journalism / หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ = Principles of convergence journalism / สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล, จักร์กฤษ เพิ่มพูน บรรณาธิการ.

Sudārat Ditsayawatthana Čhanthrāwatthanākun. Čhakkrit Phœ̄mphūn. Samākhom Nakkhāo Nangsư̄phim hǣng Prathēt Thai. by สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล | จักร์กฤษ เพิ่มพูน | สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom Nakkhāo Nangsư̄phim hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4731 .ห46 2557 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความคิดเห็นของสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ต่อนิตยสารนาวิกศาสตร์ = A survey of the opinion of the member of Navikasart magazine towards the magazine / โดย ร.ท. หญิงนิรมล พัฒนวงศ์.

by นิรมล พัฒนวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9ฮ94854 น644 (1).

ห้องสมุด:
เปรียบเทียบความแตกต่างทางการนำเสนอเนื้อหาของนิตยสารแนวภาพยนตร์ : ศึกษากรณีนิตยสาร Bioscope กับนิตยสาร Starpics / สกาจวิช แก้วแกมทอง.

by สกาจวิช แก้วแกมทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ภ6 ส262 (1).

ห้องสมุด:
การประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ในงานหนังสือพิมพ์ / เสถียร เชยประทับ.

by เสถียร เชยประทับ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4784.ว63 ส84 (1).

ห้องสมุด:
ประภาคาร / จัดทำโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

by นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัทออฟเซท เพรส จำกัด, 2549-Availability: Available for loan (2)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4731 .ป364 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2 / สิริวรรณ นันทจันทูล.

by สิริวรรณ นันทจันทูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4775 .ส645 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: PN4775 .ส645 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4775 .ส645 (1).

ห้องสมุด:
ศาสตร์การเขียน / สุทิติ ขัตติยะ.

by สุทิติ ขัตติยะ, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4775 .ส73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4775 .ส73 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4775 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางการนำเสนอสกู๊ป-- สารคดีประชาชื่น หนังสือพิมพ์มติชน / สิริพร คงพิทยาชัย.

by สิริพร คงพิทยาชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ส6 ส646 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการเสวนาทางวิชาการเรื่องนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า / จัดทำโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by การเสวนาทางวิชาการเรื่องนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (2538 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: P90 .ก62 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P90 .ก62 (1).

ห้องสมุด:
ศาสตร์การเขียน / สุทิติ ขัตติยะ.

by สุทิติ ขัตติยะ, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4775 .ส73 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4775 .ส73 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4775 .ส73 2552 (1).

ห้องสมุด:
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

by สมควร กวียะ, 2477-2555.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: P90 .ส4 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P90 .ส4 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการทำงานของกองบรรณาธิการนิตยสารท่องเที่ยว : กรณีศึกษานิตยสารแทรเวล ทิปส์ / ออมสิน ตรรกนิพนธ์.

by ออมสิน ตรรกนิพนธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9ฮ9485317 อ54 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (Four theories of the press) ของ เฟรด เอส ซีเบอร์ท, เธออดอร์ พีเตอร์สัน และ วิลเบอร์ แชรม แปลโดย เกษม ศิริสัมพันธ์.

by ซีเบอร์ท, เฟรด ซีตัน, ค.ศ. 1902-1982 | พีเตอร์สัน, เธออดอร์, ค.ศ. 1918- | แชรมม์, วิลเบอร์, ค.ศ. 1907-1987 | เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2513Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4731 .ซ6 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4731 . ซ6 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544