ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1897 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ระบบวิจัยโลกกับระบบวิจัยไทย / ผู้เขียน จรัส สุวรรณเวลา.

by จรัส สุวรรณเวลา | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 382/2555 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชนบท = Research methodology in rural technology / โดย นฤมล พินเนียม.

by นฤมล พินเนียม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q180.ก1 น44 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยการตลาด = Marketing research : ฉบับสมบูรณ์ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

by ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.], 2540Availability: Available for loan (5)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.2 .ก644 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5415.2 .ก644 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.2 .ก644 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยการตลาด = Marketing research / ประสพชัย พสุนนท์.

by ประสพชัย พสุนนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2555 [2012]Other title: Marketing research.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.2 .ป465 2555 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ขัอมูลทางสังคมศาสตร์ = A guide for selecting statistical techniques for analysis social science data / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.

by อุทุมพร จามรมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .อ685 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62.5 .อ685 (1).

ห้องสมุด:
หลักการวิจัยเบื้องต้น.

by นิภา ศรีไพโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัทศึกาษาพร จำกัด, 2527Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .น58 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62.5 .น58 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Consumer insight = เจ๊าะแจ๊ะเจาะใจผู้บริโภค / วิทวัส ชัยปาณี.

by วิทวัส ชัยปาณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัททิปปิ้ง พอยท์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .ว626 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: H62 .ว626 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: H62 .ว626 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เรื่องการวิจัยสำหรับ ครู อาจารย์ และผู้สนใจ / ศิริราช อำไพภักดิ์.

by ศิริราช อำไพภักดิ์, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งานวิจัยภาคพัฒนามาตรฐานบุคคลากร หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .ศ56 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ : สรุปย่อประกอบการบรรยายวิธีการวิจัย ทางรัฐศาสตร์ / ชัช กิจธรรม.

by ชัช กิจธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62 .ช6 (1).

ห้องสมุด:
ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ / อาทิวรรณ โชติพฤกษ์.

by อาทิวรรณ โชติพฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Q180.ก1 อ63 2555 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ก1 อ63 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q180.ก1 อ63 2555 (1).

ห้องสมุด:
ตำราชุดฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิจัย" / ผู้เขียน บุญเฉิด โสภณ ... [และคนอื่นๆ].

by บุญเฉิด โสภณ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา สำนักอำนวยการกลาง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ก1 ต64 2550 (1).

ห้องสมุด:
วิจัยใน-- จินตนาการ / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.

by สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ก1 ส6785 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q180.ก1 ส6785 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: Q180.ก1 ส6785 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q180.ก1 ส6785 (1).

ห้องสมุด:
วิจัย-- เรื่องใกล้ตัว / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.

by สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ก1 ส6783 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: Q180.ก1 ส6783 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q180.ก1 ส6783 (1).

ห้องสมุด:
ปกิณกะวิจัย : ความผิดพลาดที่พบเห็นเสมอในการวิเคราะห์ เมื่อ-- / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

by พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เสมาธรรม, 2553Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ก1 พ644 2553 (1).

ห้องสมุด:
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาคน องค์กร ชุมชน สังคม. เล่ม 2 = Qualitative methods : a field guide for applied research in human/organization/community and social development. 2 / ทวีศักดิ์ นพเกษร เขียน.

by ทวีศักดิ์ นพเกษร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครราชสีมา] : ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย, 2550Other title: Qualitative methods : a field guide for applied research in human/organization/community and social development. 2.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H62 .ท5652 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544