ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 77 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การวิจัยการดำเนินงาน = Operations research / ผู้เขียน วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง.

by วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541-2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .ว65 2541-42 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD20.5 .ว65 2541-42 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยการดำเนินงาน 2 (Operations research II).

by วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .ว65 (1).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับนักบริหาร (Quantitative methods for administrators).

by สวัสดิ์ สุคนธรังษี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2519Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .ส5 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยดำเนินงาน (Operations research) โดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, วันชัย วิจิรวนิช และ ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

by วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ | วันชัย วิจิรวนิช | ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2527Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .ว6 2527 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD20.5 .ว6 2527 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD20.5 .ว6 2527 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยการดำเนินงาน = Introduction to operations research / โดย Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman ; [แปลและ]เรียบเรียงโดย พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์.

by ฮิลเลอร์, เฟรเดอริก เอส | ไลเบอร์แมน, เจอราล์ด เจ | พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2010 [2553]Other title: Introduction to operations research.Availability: : Checked out (5).

ห้องสมุด:
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / ฤดี มาสุจันท์.

by ฤดี มาสุจันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: T57.6 .ฤ36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T57.6 .ฤ36 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T57.6 .ฤ36 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยดำเนินการ I = Operations research I / มานพ วราภักดิ์.

by มานพ วราภักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551Other title: Operations research I.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: T57.6 .ม633 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T57.6 .ม633 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ / เกศินี วิฑูรชาติ.

by เกศินี วิฑูรชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .ก75 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD20.5 .ก75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD20.5 .ก75 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยเพื่องานพัฒนา : ประสบการณ์จากภาคสนาม.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .จ7 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยดำเนินงาน (Operations research) โดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, วันชัย ริจิรวนิช และ ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

by วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ | วันชัย ริจิรวนิช | ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .ว6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD20.5 .ว6 ล.2 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น = Introduction to operations research / ปัญญา พิทักษ์กุล.

by ปัญญา พิทักษ์กุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T57.6 .ป62 (3).

ห้องสมุด:
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / สุทธิมา ชำนาญเวช.

by สุทธิมา ชำนาญเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2552Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: T57.6. ส733 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T57.6. ส733 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T57.6. ส733 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: T57.6. ส733 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: T57.6. ส733 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T57.6. ส733 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
การวิจัยขั้นดำเนินงาน I (Opetations research I)

by นราศรี ไววนิชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .น4 2530 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น = Introduction to operations research / สุทธิชัย โง้วศิริ, อุดม ใยเจริญ.

by สุทธิชัย โง้วศิริ | อุดม ใยเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .อ7 2530 (1).

ห้องสมุด:
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ = Research method : a practical guidebook / สรชัย พิศาลบุตร.

by สรชัย พิศาลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2553Other title: Research method : a practical guidebook.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T57.6 .ส42 2553 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยการดำเนินงาน (Procedings of national conference on operations research) โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคนอื่นๆ.

by มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .ข5 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยดำเนินการ = [Operations research] / มานพ วราภักดิ์.

by มานพ วราภักดิ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Other title: Operations research.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: T57.6 .ม633 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T57.6 .ม633 2552 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T57.6 .ม633 2552 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: T57.6 .ม633 2552 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยดำเนินงาน 1 = Operations research 1 / โดย สุดา ตระการเถลิงศักดิ์.

by สุดา ตระการเถลิงศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : โครงการตำรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550Other title: Operations research 1.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T57.6 .ส73 2550 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน / โดย กมล สุดประเสริฐ.

by กมล สุดประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: T57.6 .ก44 2540 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยการดำเนินงาน = Operations research / โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ; บรรณาธิการ สมเกียรติ ศุภเดช.

by โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ | สมเกียรติ ศุภเดช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอิเล็คทรอนิคส์ เวิลด์, 2524Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T57.6 .ก95 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544