ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2042 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ศาลในความมุ่งหวังของประชาชน / โดย สถิตย์ เล็งไธสง.

by สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ส375ศ65 (1).

ห้องสมุด:
วิแพ่ง - วิอาญาประยุกต์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ธีรานุสรณ์, 2528Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท700 .ป7 (1).

ห้องสมุด:
การนำวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ประทุมพร กลัดอ่ำ.

by ประทุมพร กลัดอ่ำ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5001 .ป46 (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักวิธีพิจารณาความ : คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองโดยสังเขป / มนต์ชัย ชนินทรลีลา.

by มนต์ชัย ชนินทรลีลา, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอเซียคิท แพ็คพริ้นท์ จำกัด, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .ม33 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ม33 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ม33 (2).

ห้องสมุด:
การดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา : ศึกษาในคดีความผิดที่เกิดจากรถยนต์ = The process of civil cases in connection with an offence : in case of crime concerning driving / มนู รัตนาสิน.

by มนู รัตนาสิน, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2205.3 .ม37 (1).

ห้องสมุด:
วิธีพิจารณาความแพ่ง-อาญาเปรียบเทียบ / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ626 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .พ626 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ626 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือตุลาการ.

by กระทรวงยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท710 .ย7 (1).

ห้องสมุด:
กฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมแลสภานายกข้าหลวงพิเศษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์กองละหุโทษ, ร.ศ. 121 (2446)Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 347.91 .ก2 (1). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704.32539.ก52 2540 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีสบัญญัติ (พ.ศ. 2546) / เนติบัณฑิตยไทย สมัยที่ 55.

by เนติบัณฑิตยไทย สมัยที่ 55.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 55, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ป462 2546 (1).

ห้องสมุด:
การพิจารณาคดีอาญาโดยลับ = Closed trial in criminal procedure / โดย ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์.

by ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Closed trial in criminal procedure.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ป462 (2).

ห้องสมุด:
ความเกี่ยวพันของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง วิธีพิจารณาคดีอาญา และวิธีพิจารณาคดีปกครอง = [Interrelationship between the laws on civil procedure, criminal procedure and administrative court procedure] / โดย วรรณชัย บุญบำรุง.

by วรรณชัย บุญบำรุง | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551 [2008]Other title: Interrelationship between the laws on civil procedure, criminal procedure and administrative court procedure.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล / โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.

by สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Efficiency in the criminal procedure : studies in the pre-trial stage and trial stage.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ส637 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์, ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย บำรุงทรัพย์ | ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1704 2548 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส ฉบับปี ค.ศ. 1958 ; และ, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฝรั่งเศส / โดย ธิรพันธุ์ รัศมิทัต.

by ธิรพันธุ์ รัศมิทัต, 2472-2541.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KJV8415.8 .ธ64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJV8415.8 .ธ64 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544