ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 951 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล / โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.

by สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Efficiency in the criminal procedure : studies in the pre-trial stage and trial stage.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ส637 (1).

ห้องสมุด:
การพิจารณาคดีอาญาโดยลับ = Closed trial in criminal procedure / โดย ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์.

by ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Closed trial in criminal procedure.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากับการค้นหาความจริงในคดีอาญา / โดย สมทรัพย์ นำอำนวย.

by สมทรัพย์ นำอำนวย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส43 (1).

ห้องสมุด:
หลักการพิพากษาไม่เกินคำขอในคดีอาญา / โดย มัตติญา คารว์.

by มัตติญา คารว์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: No judgment shall be pronounced for anything in excess of, or not include in, the charge in criminal case.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2013 622636 (1).

ห้องสมุด:
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบคัว ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ / พงศ์ธร บุญอารีย์.

by พงศ์ธร บุญอารีย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .พ225 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .พ225 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2547?]Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ธ636 (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย พิพัฒน์ จักรางกูร, ภัทรพร จักรางกูร.

by พิพัฒน์ จักรางกูร | ภัทรพร จักรางกูร.

Edition: ฉบับแก้ไขใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2540?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .พ65 2540 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT4610 .พ65 2540 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .พ65 2540 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หลัก วิ.อาญา) / สุจิต ปัญญาพฤกษ์.

by สุจิต ปัญญาพฤกษ์, 2514-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, [2545?]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส72 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส72 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2556 [2013]Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2556 ล. 1 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2556 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา = A miscellany of criminal procedure law / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส45 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส45 2548 (2).

ห้องสมุด:
เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา = A miscellany of criminal procedure law / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส45 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส45 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2553-Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2553 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมาย วิ.อาญา (ฉบับใช้เรียน) / คณะวิชาการ The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2554] [2011]Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับใช้เรียน).Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ป467 2554 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบาย ป. วิ อาญา / โดย สนิท สนั่นศิลป์.

by สนิท สนั่นศิลป์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส35 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส35 2549 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส35 2549 (1).

ห้องสมุด:
เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา = A miscellany of criminal procedure law / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บัณฑิตอักษร, 2551Other title: Miscellany of criminal procedure law.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส45 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส45 2551 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่มือการดำเนินคดีอาญา / โดย ชัยยา ชนะจิตต์.

by ชัยยา ชนะจิตต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท วัชรินทร์การพิมพ์ จำกัด, 2543Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ช644 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ช644 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ช644 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544