ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1155 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพิจารณาคดีอาญาโดยลับ = Closed trial in criminal procedure / โดย ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์.

by ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Closed trial in criminal procedure.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ป462 (2).

ห้องสมุด:
บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากับการค้นหาความจริงในคดีอาญา / โดย สมทรัพย์ นำอำนวย.

by สมทรัพย์ นำอำนวย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส43 (1).

ห้องสมุด:
ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล / โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.

by สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Efficiency in the criminal procedure : studies in the pre-trial stage and trial stage.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ส637 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย กุศล บุญยืน.

by กุศล บุญยืน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5401 .ก7 2531 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2528Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท860.2 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย สัญญา ธรรมศักดิ์.

by สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2487Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ส63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5401 .ส63 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: K5401 .ส63 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมด้วยเชิงอรรถประยุกต์ : ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น ภาค 2 สอบสวน / จัดทำโดย พ.ต.ท. ไพฑูรย์ วิกิณิยะธนี.

by ไพฑูรย์ วิกิณิยะธนี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บางกอกสาส์น, 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5401 .พ95 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K5401 .พ95 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์.

by พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .พ4 (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

by ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5401 .ป4 (2).

ห้องสมุด:
วิธีพิจารณาความอาญา (ภาคพิเศษ)

by วุฒิศาสตร์เนติญาณ, พระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2479Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 343.104 .ว43ว 2479 (4). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับสมบูรณ์ : พร้อมหมายเหตุท้ายมาตราที่สำคัญ / รวบรวมโดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

by ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ป465 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ป465 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ป465 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร.

by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5401 .ค33 2536 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.

by กุศล บุญยืน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยงพลเทรดดิ้ง, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5401 .ก7 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญา กับคำพิพากษาฎีกาบันทัดฐาน แผนกวิธีพิจารณาความอาชญา.

by วิศิษฎ์ธรรมธาดา, พระยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ม.ป.ท., 2471Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 343.1 .ว31พ (3). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และ เอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส74 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544