ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 908 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย สมศักดิ์ คุณเงิน ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมศักดิ์ คุณเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2205.4 .ท95 2535 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2205.4 .ท95 2535 (1).

ห้องสมุด:
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก : ภาคปฏิบัติ / วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

by วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2250 .ว43 2537 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2250 .ว43 2537 (3).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.

by กวด ปัญญาธีระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เนติธรรม, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2205.4 .ก5 2528 (1).

ห้องสมุด:
วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 = Civil procedure code 1 / สุนทร ล้อศิริรัตนกุล.

by สุนทร ล้อศิริรัตนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2205.4 .ส73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2205.4 .ส73 (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / กวด ปัญญาธีระ.

by กวด ปัญญาธีระ | วรวุฒิ วรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2205.4 .ก5 2531 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K2205.4 .ก5 2531 (1).

ห้องสมุด:
วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก : ภาคปฏิบัติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542) / วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

by วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2250 .ว43 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2250 .ว43 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2250 .ว43 2542 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.

by พิพัฒน์ จักรางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2527Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท700 .พ57 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับย่อ.

by พิพัฒน์ จักรางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2526Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท700 .พ6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 347.9104 .พ6 (1).

ห้องสมุด:
วิธีพิจารณาความแพ่ง 35 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2535 / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, ต. 2548.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3570 .พ43 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1.

by จำรูญเนติศาสตร์, หลวง, 2445-2518.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์นิพนธ์, 2496Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 347.9104 .จ211 (1). :

ห้องสมุด:
หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 2 / วรรณชัย บุญบำรุง ... [และคนอื่น ๆ].

by วรรณชัย บุญบำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2205 .ว443 2554 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K2205 .ว443 2554 ล. 2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2205 .ว443 2554 ล. 2 (4). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร, ภัทรพร จักรางกูร.

by พิพัฒน์ จักรางกูร | ภัทรพร จักรางกูร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543-Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2205.4 .พ6 2543 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2205.4 .พ6 2543 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K2205.4 .พ6 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2205.4 .พ6 2543 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

by ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2205.4 .ป47 2536 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K2205.4 .ป47 2536 ล.1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2205.4 .ป47 2536 (1).

ห้องสมุด:
คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / มาโนช จรมาศ ผู้เรียบเรียง.

by มาโนช จรมาศ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ม63 2523 (2).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

by ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2205.4 .ป47 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544