ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วันศาลยุติธรรม / ศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศาล, 2545-Other title: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2518-2546 | ที่ระลึกวันศาลยุติธรรม 21 เมษายน.Availability: Available for loan (15)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1580.ก15 ว63 2545 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1580.ก15 ว63 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1580.ก15 ว63 2545 (7).

ห้องสมุด:
ศาลยุติธรรมดีเด่น / จัดทำโดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2547-Other title: มิติใหม่แห่งการพัฒนา | การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล : แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม.Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1580 .ศ64 2547 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1580 .ศ64 2547 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 443678 (2).

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551-2554Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620.ก15 จ35 2475-2541 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620.ก15 จ35 2475-2541 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก15 จ35 2475-2541 (3).

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ. ฉบับที่ 2 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555 [2012]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .จ35 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .จ35 2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .จ35 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .จ35 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2012 604643 (1).

ห้องสมุด:
ศาลปกครอง.

by ศาลปกครอง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศาล, 2545-Other title: กว่าจะมาเป็น-- ศาลปกครอง | 9 ปี ศาลปกครองแห่งความเชื่อมั่น.Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764.ก15 ศ635 2545 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก15 ศ635 2545 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764.ก15 ศ635 2549 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2764.ก15 ศ635 2549 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2764.ก15 ศ635 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764.ก15 ศ635 2545 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545-Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก15 ศ644 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764.ก15 ศ644 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764.ก15 ศ644 2545 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555- [2012]-Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG2165 2554 (1). :

ห้องสมุด:
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี.

by สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศาล, 2544-Availability: Available for loan (30)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก15 ศ64 2543 (14), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2764.ก15 ศ64 2543 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2764.ก15 ศ64 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2764.ก15 ศ64 2543 (13).

ห้องสมุด:
รพี' 49 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ; บรรณาธิการ มนัส หว่างพรม.

by มนัส หว่างพรม | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | วรวิทย์ กังศศิเทียม | สุนทร เอี่ยมสอาด | ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | สุเมธ รอยกุลเจริญ | ฉัตรชัย หนูทวี | พูลลาภ กันทา | จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ | จรรยารักษ์ สุวพันธ์ | ชลธี วัฒนาเวชวิจิตร | นฤมล เสกธีระ | มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก : คณะ, [2554?] [2011?]Other title: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K18 .พ6722 2554 (1).

ห้องสมุด:
ศาลเยาวชนและครอบครัว / ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

by ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศาล, [2544?]-Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4720 .ศ644 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .ศ644 2544 (1).

ห้องสมุด:
ครบรอบ ... ปี ศาลแรงงานกลาง.

by ศาลแรงงานกลาง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศาล, 2548-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1440.ก15 ศ64 2548 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1440.ก15 ศ64 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1440.ก15 ศ64 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2005 455025 (1).

ห้องสมุด:
รวมระเบียบประกาศคำสั่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546-Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572.ก32 ร54 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572.ก32 ร54 2543-45 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2004 490625 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ร548 2543-46 (1).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกครบรอบ...ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 3.

by ศาลอุทธรณ์ภาค 3.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศาล, 2545-Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1687.ก15 ศ645 2545 (1).

ห้องสมุด:
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .ศ634 2553-56 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1576 .ศ634 2553-56 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1576 .ศ634 2553-56 (2).

ห้องสมุด:
สถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ... ปี 25 มีนาคม.

by กระทรวงยุติธรรม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2534-Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576.ก15 ย73 2534 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1576.ก15 ย73 2534 (4). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT1576.ก15 ย73 2535 (1).

ห้องสมุด:
ศาลปกครองขอนแก่น = Khon Kaen Administrative Court.

by สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: ขอนแก่น : สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น, 2548-Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764.ก15 ศ6525 2548 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Annual report / สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2554]-Other title: Annual report.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG1665 2553 (1). :

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี = Annual report / สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549-Other title: Annual report.Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1576 .ศ644 2547-48 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1576 .ศ644 2550 (2).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546-Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ค362 2551 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1590 .ค362 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .ค362 2558 (1).

ห้องสมุด:
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับภาษีอากร / ศาลภาษีอากรกลาง.

by ศาลภาษีอากรกลาง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศาล, 2549-Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3682.ก15 ร54 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3682.ก15 ร54 2547 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3682.ก15 ร54 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3682.ก15 ร54 2547 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544