ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2612 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการจัดทำนโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรมและการกำหนดแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report). ฉบับที่ 3, แผนแม่บทงานวิจัยของศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2551-2553) / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550 [2007]Other title: แผนแม่บทงานวิจัยของศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2551-2553) | นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรมและแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์..Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 077/2556 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี / กองนโยบายและแผน กระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม. กองนโยบายและแผน | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักงานแผนงานและงบประมาณ. กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, [2536?]-Availability: Available for loan (37)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT30 .ร64 2554 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT30 .ร64 2535 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT30 .ร64 2544 (13), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT30 .ร64 2556 (11).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย ฝ่ายระบบข้อมูลและสถิติ สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักงานแผนงานและงบประมาณ. กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายระบบข้อมูลและสถิติ สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม, [2544?]- [2001?]-Availability: Available for reference (65)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG523 2543-44 (17), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG523 2543-44 (11), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG523 2543-44 (26), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG523 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG523 2543-44 (9). :

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง / กฤตยชญ์ ศิริเขต [รวบรวม].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยาพัฒน์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620.ก32540ก4 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก32540ก4 2545 (4).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง : รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2545Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ก925 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1590 .ก925 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .ก925 (3).

ห้องสมุด:
การปฏิบัติตนเมื่อมาศาล [วีดิทัศน์์] / ผลิตโดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2546?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก6424 (1). :

คำอภิปรายเรื่องอำนาจอธิปไตยทางศาล ดำเนินการอภิปรายโดย วีระ มุสิกพงศ์ และอภิปรายโดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช, อุทธรณ์ พลกุล, ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง, มารุต บุนนาค, ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. ชมรมนิติศึกษา | วีระ มุสิกพงศ์, 2491- | เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540 | อุทธรณ์ พลกุล | ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง | มารุต บุนนาค, 2467- | ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, 2514Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท710 .ธ17 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท710 .ธ17 (2).

ห้องสมุด:
การดำเนินการตามพระราชบัญญติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 และการทำความเห็นของศาล : เอกสารประกอบการบรรยาย / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล สำนักงานศาลยุติธรรม.

by ธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย | ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2810 .ก964 2545 (1).

ห้องสมุด:
ทำอย่างไรเมื่อไปศาล / โดย บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม.

by บุญร่วม เทียมจันทร์ | ศรัญญา วิชชาธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT2013 621711 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือจ่าศาล.

by สัมฤทธิ์ รัตนดารา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เจริญผลการพิมพ์, 2503Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท078 .ส116 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่ององค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง / ของ คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2537Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ร64 (1).

ห้องสมุด:
สภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / โดย อุดม รัฐอมฤต และคณะ.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3370 .อ73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3370 .อ73 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3370 .อ73 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาผู้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ / โดย เฉลิมพงษ์ ถือดียิ่ง.

by เฉลิมพงษ์ ถือดียิ่ง, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Problems of litigation right in the constitutional court.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ฉ744 2555 (1).

ห้องสมุด:
ระบบศาลทหาร = Military courts system / โดย สายันต์ ขุนขจี.

by สายันต์ ขุนขจี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Military courts system.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4754 .ส646 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รวมย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่น่าสนใจ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2552 / ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา ; คณะผู้จัดทำ ธัญญารัตน์ เยื่อปุย ... [และคนอื่น ๆ].

by ธัญญารัตน์ เยื่อปุย | ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2810 .ร542 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2011 619485 (1).

ห้องสมุด:
ทำอย่างไรเมื่อไปศาล / บุญร่วม เทียมจันทร์.

by บุญร่วม เทียมจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, [2538?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1580 .บ72 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544