ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 56 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
การสัมมนา "ปัญหาสตรีกับแนวความคิดของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง" / โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ป.พ.ส.).

by การสัมมนา "ปัญหาสตรีกับแนวความคิดของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง" (2532 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, 2532Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.55 .ก67 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ1750.55 .ก67 (1).

ห้องสมุด:
มิติสตรี วิถีสังคมไทย / อุ่นเรือน ทองอยู่สุข บรรณาธิการ.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม. การประชุมวิชาการ (2546) | อุ่นเรือน ทองอยู่สุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .จ75 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .จ75 (7), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HQ1750.56 .จ75 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.56 .จ75 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หญิงไทยในทศวรรษหน้า เวทีผู้หญิงไทยกลุ่มรากหญ้า สู่การประชุมระดับโลกเรื่องสตรีที่ปักกิ่ง : รายงานการสัมมนา ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง 28-29 พฤศจิกายน 2537 / [จัดโดย] มูลนิธิเพื่อนหญิง กลุ่มองค์กรสตรี และกลุ่มผู้หญิงรากหญ้า.

by การสัมมนาหญิงไทยในทศวรรษหน้า เวทีผู้หญิงไทยกลุ่มรากหญ้า สู่การประชุมระดับโลกเรื่องสตรีที่ปักกิ่ง (2537 : กรุงเทพฯ) | มูลนิธิเพื่อนหญิง | กลุ่มองค์กรสตรี | กลุ่มผู้หญิงรากหญ้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2537]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ก657 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
สตรีกับวัฒนธรรมไทย : สัมมนาทางวิชาการ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "ภูมิไทย นิยมไทย" / จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สัมมนาทางวิชาการเรื่องสตรีกับวัฒนธรรมไทย (2539 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ.] : สำนัก, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ส63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .ส63 (1).

ห้องสมุด:
เวทีสตรีไทย : พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ คือพลังใจของมวลสตรี / คณะจัดประชุม [โดย] คณะทำงานติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส. ไทย) ... [และอื่นๆ].

by การประชุมเรื่องเวทีสตรีไทย (2539 : กรุงเทพฯ) | คณะทำงานติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .ก633 (1).

ห้องสมุด:
เวทีสตรีไทย:พิชิตวิกฤตสู่สังคมอนาคต วันที่ 12-13 ตุลาคม 2541 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ณ เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร / คณะจัดประชุม คณะทำงานติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ภาวดี ทองอุไทย.

by เวทีสตรีไทย:พิชิตวิกฤตสู่สังคมอนาคต (ครั้งที่ 2 : 2541 : กรุงเทพฯ) | ภาวดี ทองอุไทย | คณะทำงานติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ว75 (2).

ห้องสมุด:
ผู้หญิงกับความรู้ [วีดิทัศน์] : การประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / โดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร และมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร.

by การประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 2 : 2543 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สุภาวดี เพชรรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร | มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2543 [2000]Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG189 (5). :

รายงานการเสวนาเรื่อง สตรีวันนี้ / [จัดโดย] คณะกรรมการโครงการสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by การเสวนาเรื่องสตรีวันนี้ (2533 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะกรรมการโครงการสตรีศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ก66 (1).

ห้องสมุด:
ผู้หญิงกับความรู้ : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 16-17 ธันวาคม 2542 / จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร.

by การประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2542 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา | มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, [2542]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1106 .ก645 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1106 .ก645 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1106 .ก645 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ขบวนยุทธหญิงไทยในศตวรรษที่ 21 : บทความและข้อคิดเห็นจากการสัมมนา ... กรกฎาคม 2543 / คณะผู้จัดสัมมนา มูลนิธิผู้หญิง ... [และอื่นๆ].

by การสัมมนาขบวนยุทธหญิงไทยในศตวรรษที่ 21 (2543 : กรุงเทพฯ) | มูลนิธิผู้หญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ก638 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .ก638 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.56 .ก638 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมเรื่อง นโยบายพรรคการเมืองเรื่องสตรี / จัดโดย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ... [และอื่นๆ].

by การประชุมเรื่องนโยบายพรรคการเมืองเรื่องสตรี (2534 : ศูนย์วัฒนาธรรมแห่งประเทศไทย) | สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิของสตรีไทย : คำอภิปราย เนื่องในงานวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2512 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / แผนกวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นผู้จัด.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. แผนกวิชานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : แผนกวิชา, 2513Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1236.5.ท9 ส67 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิสตรีไทยในโลกปัจจุบัน : สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / โดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา.

by การสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง สิทธิสตรีไทยในโลกปัจจุบัน (2553 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1236.5.ท9 ก64 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1236.5.ท9 ก64 2553 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนามิติใหม่ของการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศ : วันที่ 19 กันยายน 2531 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ตึกรัฐสภา / จัดโดย โครงการสตรีกับการพัฒนา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by การสัมมนามิติใหม่ของการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศ (2532 : ตึกรัฐสภา) | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการสตรีกับการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ก65 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทของสตรีไทยในการพัฒนาประเทศ ; วันที่ 14-16 กรกฏาคม 2531 ณ โรงแรมวงศ์อมาตย์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / จัดโดย โครงการสตรีกับการพัฒนา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของสตรีไทยในการพัฒนาประเทศ (2531 : ชลบุรี) | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการสตรีกับการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2531Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1750.55 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปีสตรีไทย พุทธศักราช 2535 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักยกรัฐมนตรี องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ.

by การประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ปีสตรีไทย (ครั้งที่ 1 : 2535 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ | องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ก635 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .ก635 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.56 .ก635 (1).

ห้องสมุด:
คุณภาพชีวิตสตรีไทย : สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2535 ณ หอประชุมตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย / จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ; คณะผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุม อังคณา สริยาภรณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมวิชาการเรื่องคุณภาพชีวิตสตรีไทย : สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต (2535 : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) | อังคณา สริยาภรณ์ | สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมศิษย์เก่า, 2535Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HN700.567 .ก58 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544