ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 142 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แผนพัฒนาสตรี ช่วงระยะ 5 ปี พ.ศ. 2525-2529.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ1775.5 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของสตรีไทย : รายงานของคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ท94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานและสรุปผลการสัมมนา การพัฒนาสถานภาพสตรีไทย : งานวิจัยและ นโยบาย / จัดโดย สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาสถานภาพสตรีไทย (2527 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ก64 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาผู้หญิง : ปัญหาของผู้หญิงหรือปัญหาของใคร? / โดย สุชีลา ตันชัยนันท์.

by สุชีลา ตันชัยนันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ผลึก, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1233 .ส724 (1).

ห้องสมุด:
การยอมรับบทบาททางการปกครองของสตรี : ศึกษากรณีข้าราชการใน จังหวัดนครพนม (Acceptance of women's addministrative roles : A case of government official in Nakornpanom area).

by สุจิตรา สง่าเนตร, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1391 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ : แต่ไม่เคยรู้ เพราะหลงนึกว่ารู้ๆ ดีกันอยู่แล้ว / ธาวิต สุขพานิช.

by ธาวิต สุขพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : พ๊อพบุ๊คส์ พับบลิค, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ธ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .ธ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.56 .ธ63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สังคมไทยคาดหวังอย่างไรกับผู้หญิง / วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์.

by วันทนีย์ วาสิกะสิน | สุนีย์ เหมะประสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ว635 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .ว635 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HQ1750.56 .ว635 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.56 .ว635 (6). Checked out (5).

ห้องสมุด:
หญิง ชาย กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / ธีรนาถ กาญจนอักษร ; วรวิทย์ เจริญเลิศ บรรณาธิการ.

by ธีรนาถ กาญจนอักษร, 2492-2541 | วรวิทย์ เจริญเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร, 2542Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ธ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .ธ64 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1750.56 .ธ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.56 .ธ64 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ1750.56 .ธ64 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยต่อสตรี ที่มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวและสังคม / โดย วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์.

by วันทนีย์ วาสิกะสิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .ว63 (2).

ห้องสมุด:
ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่ / เสนาะ เจริญพร.

by เสนาะ เจริญพร, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ส7549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.56 .ส7549 (2). Checked out (4). In transit (1).

ห้องสมุด:
ฐานะและบทบาทของหญิงที่หาเลี้ยงครอบครัวและภูมิหลังในชนบท / โดย นภัส กอร์ดอน, พรประภา สินธุนาวา, สุชีลา ตันชัยนันท์.

by นภัส กอร์ดอน | พรประภา สินธุนาวา, 2506- | สุชีลา ตันชัยนันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสตรีศึกษา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .น434 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .น434 (1).

ห้องสมุด:
การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี : รายงานผลการวิจัย / โดย กาญจนา แก้วเทพ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: P94.5.ส3 ก628 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P94.5.ส3 ก628 (1).

ห้องสมุด:
สนิมดอกไม้ : ชีวิตจริงในมุมมืดของหญิงไทย / อรสม สุทธิสาคร.

by อรสม สุทธิสาคร, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .อ45 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1750.56 .อ45 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.56 .อ45 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544