ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 223 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เพิ่มธนาคารเพื่อการแข่งขัน? สถาบันการเงินกับสังคมไทย [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, พิรุณ ฉัตรวนิชกุล.

by เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | พิรุณ ฉัตรวนิชกุล | สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, 2501-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทว็อชด็อก, [2538?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .พ743 (1). :

สถาบันการเงิน / ประโชค ชุมพล.

by ประโชค ชุมพล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4452.56 .ป46 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
อยู่ หรือ ไป อนาคตสถาบันการเงินไทย [วัสดุบันทึกเสียง].

by จรุง หนูขวัญ | ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล, 2494-.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุ 101 News & Talk FM Mediaplus Radio Network, 2540Availability: Available for reference (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: TG .อ473 (4). :

โครงสร้างและปัญหาของสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / โดย นริศ ชัยสูตร, วรากรณ์ สามโกเศศ, ชื่นฤทัย พรภัทรกุล.

by นริศ ชัยสูตร, 2498- | วรากรณ์ สามโกเศศ | ชื่นฤทัย พรภัทรกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4244.655 .น46 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาวิจัยบริษัทการเงิน โดย ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด วิจัยโดย สุดารัตน์ สุขุตมตันติ.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองวิจัยสินค้าและการตลาด | สุดารัตน์ สุขุตมตันติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2522Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG188 .พ6 (2).

ห้องสมุด:
ทำเนียบสถาบันการเงิน.

by วานิช พลูวังกาญจน์ [บรรณาธิการ.].

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จักรกาญจน์, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4244.655 .ว65 (2).

ห้องสมุด:
สถาบันการเงินในประเทศต่างๆและนัยสำคัญต่อนโยบายการเงินเคหการ ในประเทศไทย / โดย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

by ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2530Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7287.55 .ป43 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงวิธีกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินในประเทศไทย / สุรพันธ์ วงศ์พันธ์.

by สุรพันธ์ วงศ์พันธ์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 [2007]Other title: Improvement process of supervision and examination of Thai financial institutions.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.ท9 ส743 2550 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในประเทศไทย (ระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2517)

by ชวี เกาชวัต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG174 .ช5 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG174 .ช5 (1).

ห้องสมุด:
การพยากรณ์ความมั่นคงของสถาบันการเงินในประเทศไทย = The failure prediction of Thailand financial institutions / สุชาดา รัตนนรเศรษฐ.

by สุชาดา รัตนนรเศรษฐ, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 ส68 (1).

ห้องสมุด:
การโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะ.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 287/2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 287/2555 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือและทำเนียบบริการทางการเงินไทย = Thai finance : the ultimate guide to financial services.

by บริษัทพีซีพี เอเซีย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท PCP Asia จำกัด, [2547?]-Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG187.ท9 ค74 2547 (1).

ห้องสมุด:
รวบรวมคำชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงาน ขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน.

by องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : องค์การ, 2543Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .พ82 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .พ82 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG1250.56 .พ82 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG1250.56 .พ82 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1250.56 .พ82 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2525 : รายงานผลการวิจัย / พงษ์จิตติมา หินเธาว์.

by พงศ์จิตติมา หินเธาว์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หน่วยวิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4530 .พ3 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4530 .พ3 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน = The roles of microfinance in promoting financial access : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร หัวหน้าโครงการ ; จุฑาทอง จารุมิลินท ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by พงศ์ระพีพร อาภากร, ม.ล | จุฑาทอง จารุมิลินท | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2554 [2011]Other title: บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน | Roles of microfinance in promoting financial access.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG178.33.ท9 พ25 2554 (2).

ห้องสมุด:
ฝากเงินให้รวย.

by นภพร เรืองสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วงแหวน, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG173.6 .น4 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในนโยบายการพัฒนาสถาบันการเงิน ไปสู่ระบบธนาคารอเนกประสงค์ / โดย ประสิทธิ์ รัตนวารินทร์ชัย.

by ประสิทธิ์ รัตนวารินทร์ชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3300.57 .ป44 (1).

ห้องสมุด:
ฝากเงินให้รวย.

by นภพร เรืองสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วงแหวน, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG173.6 .น4 2530 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544