ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 31 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2524.ก23 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2524.ก23 2543 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กระบวนการในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3 : กรณีศึกษา กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร / พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์.

by พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์, 2486- | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2552 [2009]Other title: Process of selection of advisory members of the National Economic and Social Advistory Council group 3 : cases stvdy[sic] agricultural production sector.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2524 .พ255 2552 (1).

ห้องสมุด:
แนวความคิดและการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = Conceptual framework and functioning of the National Economic and Social Advisory Council / โดย จุฑามาส แก้วจุลกาญจน์.

by จุฑามาส แก้วจุลกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2524 .จ736 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2543 : kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2547 Phrarātchakritsadīkā Bīaprachum læ Khāchaičhāi nai Kāndamnœ̄nngān khō̜ng Samāchik Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2544 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2554 kot krasūng bǣng sūan rātchakān Samnakngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2549. พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543 : แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2549

Thailand. Thailand. Samnakngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Edition: Phim khrang thī 8. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā thīprưksā sētthakit læ Sangkhom Hǣng Chāt, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555 [2012]Other title: Phrarātchakritsadīkā Bīaprachum læ Khāchaičhāi nai Kāndamnœ̄nngān khō̜ng Samāchik Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2544 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2554 Other title: Kot krasūng bǣng sūan rātchakān Samnakngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2549 Other title: พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 | กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2549.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2524.ก312547ก4 2555 (1).

ห้องสมุด:
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = National Economic and Social Advisory Council / บรรณาธิการ สุวัฒน์ ทองธนากุล.

by สุวัฒน์ ทองธนากุล, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2545?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ส464 (2).

ห้องสมุด:
โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้จัดทำโครงการ ชยันต์ ตันติวัสดาการ ... [และคนอื่นๆ].

by ชยันต์ ตันติวัสดาการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2524 .ค94 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2524 .ค94 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2524 .ค94 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2524.ก32543ก4 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2524.ก32543ก4 2544 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2524.ก32543ก4 2544 (4).

ห้องสมุด:
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท72493ส46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ท72493ส46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ท72493ส46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ท72493ส46 (2).

ห้องสมุด:
บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / พรรณราย ขันธกิจ.

by พรรณราย ขันธกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2524 .พ443 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2524 .พ443 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2524 .พ443 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2545-Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2524.ก15 ท63 2554 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2524.ก15 ท63 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2524.ก15 ท63 2545 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2524.ก15 ท63 2545 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 418095 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: LAW KPT 2014 418095 (1).

ห้องสมุด:
99 คำถามกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / บรรณาธิการ พรรณราย ขันธกิจ : เนื้อหาและรูปเล่ม โดย รัชฏพงศ์ เศรษฐวัฒน์.

by รัชฏพงศ์ เศรษฐวัฒน์ | พรรณราย ขันธกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ร622 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ร622 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ร622 (2).

ห้องสมุด:
Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt ʻongkō̜n hǣng panyā hai khamprưksā sathō̜n panhā čhāk prachā sū rat. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรแห่งปัญญา ให้คำปรึกษา สะท้อนปัญหาจากประชาสู่รัฐ.

Thailand. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Edition: Phim khrang thī 10. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2012 677104 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544-Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ก1 ส46 2544 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ก1 ส46 2553 (1).

ห้องสมุด:
Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt ʻongkō̜n hǣng panyā hai khamprưksā sathō̜n panhā čhāk prachā sū rat. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรแห่งปัญญา ให้คำปรึกษา สะท้อนปัญหาจากประชาสู่รัฐ

Thailand. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Edition: Phim khrang thī 7. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2010 633729 (1).

ห้องสมุด:
Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt ʻongkō̜n hǣng panyā hai khamprưksā sathō̜n panhā čhāk prachā sū rat. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรแห่งปัญญา ให้คำปรึกษา สะท้อนปัญหาจากประชาสู่รัฐ

Thailand. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Edition: Phim khrang thī 8. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 673922 (1).

ห้องสมุด:
Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt ʻongkō̜n sathō̜n panhā-- čhāk prachā sū rat / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรสะท้อนปัญหา-- จากประชาสู่รัฐ / สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 693152 (1).

ห้องสมุด:
1 ทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2553 [2010]Other title: หนึ่งทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ท62 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ท62 2553 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกเสียงจิ้งจกจากสภาที่ปรึกษาฯ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ก746 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ก746 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ท6 ก746 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ท6 ก746 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55ท6 ก746 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544