ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 718 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ถกความคิดสังคมศาสตร์ในสังคมไทย / อานันท์ กาญจนพันธุ์.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62.5 .อ563 2555 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการสอบวิชา บ.356 วรรณกรรมในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ / อภิญญา เบญจวรรณากร

by อภิญญา เบญจวรรณากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .อ43 (1).

ห้องสมุด:
สังคมศาสตร์.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2517Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .บ6 2517 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62 .บ6 2517 (1).

ห้องสมุด:
สังคมศึกษา / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคนอื่นๆ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H87 .ช6 (1).

ห้องสมุด:
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / พวงรัตน์ ทวีรัตน์.

by พวงรัตน์ ทวีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .พ55 2536 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: H62.5 .พ55 2536 (2).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบในการอบรมของโครงการเสริมการศึกษา.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2519-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .ธ4 2519 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบความรู้สังคมศึกษา 2508.

by กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิสามัญศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, 2508Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .ศ6 2508 (1).

ห้องสมุด:
วิทยาศาสตร์สังคมของประชาชน.

by อนันต์ ปั้นเอี่ยม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2518Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: H83 .อ3 (2).

ห้องสมุด:
บูรณาการสังคมศาสตร์ / พรชัย ตระกูลวรานนท์.

by พรชัย ตระกูลวรานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62 .พ375 (4).

ห้องสมุด:
สังคมศาสตร์เบื้องต้น (International to social sciences).

by สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น, ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: H85 .ส4 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : หลักการหาความรู้ วัด ดำเนินงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน = Research methodology in social sciences : principle of inquiry, measurement, research procedure, data analysis and report writing / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.

by สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .ส495 2536 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: H62 .ส495 2536 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปฏิบัติการวิจัยสังคมศาสตร์.

by อารง สุทธาศาสน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เจ้าพระยาการพิมพ์, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .อ6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H62.5 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
สมัชชาวิชาการสังคมศาสตร์ เพื่อการวิจัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526-Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .จ78 2526 (6).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544