ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 35 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วันสังคมสงเคราะห์โลก 17 มีนาคม 2552 = World Social Work Day, March 17, 2009 : การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2552 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2 : 2552 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552Other title: การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ก633 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่องานสวัสดิการสังคม : รายงานการประชุมทางวิชาการ / จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักศึกษาเก่าสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ ; อรวรรณ คูหเจริญ บรรณาธิการ.

by การประชุมทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรื่องยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่องานสวัสดิการสังคม (2535 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย | สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV13 .ก571 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ กรมควบคุมโรคติดต่อ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2542 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี / โดย กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข.

by การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ กรมควบคุมโรคติดต่อ (ครั้งที่ 4 : 2542 : เพชรบุรี) | กรมควบคุมโรค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : กรม, 2542Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV400.57 .ก643 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV400.57 .ก643 (2).

ห้องสมุด:
สังคมสงเคราะห์ : พลังสมานฉันท์ของสังคม : รายงานการสัมมนาวิชาการวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี วันอังคารที่ 25 มกราคม 2548 หอประชุมเล็ก (หอประชุมศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / [จัดโดย] คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาวิชาการวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครบรอบ 51 ปี "สังคมสงเคราะห์ : พลังสมานฉันท์ของสังคม" (2548 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2548]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ก645 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.55 .ก645 (2). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก64463ส62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก64463ส62 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ : ข้อท้าทายและทางออก : การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ 25-26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร. ล. 1 / จัดโดย เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ; บรรณาธิการ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ... [และคนอื่น ๆ].

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานปลัดกระทรวง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ (2554 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายฯ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .บ33 2554 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV400.55 .บ33 2554 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.55 .บ33 2554 ล. 1 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารองค์การสวัสดิการสังคมสู่สังคมสวัสดิการ : ประชุมวิชาการประจำปี 2553 / จัดโดย โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม. การประชุมวิชาการประจำปี (2553 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV40.8.ท9 ธ443 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV40.8.ท9 ธ443 2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV40.8.ท9 ธ443 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV40.8.ท9 ธ443 2553 (5).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง กลยุทธ์การสร้างคุณภาพในองค์กรสวัสดิการสังคม / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ โครงการปริญญาโทสาขาบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร บรรณาธิการ.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม. การสัมมนาวิชาการ (2551 : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) | ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2551, ล2550Other title: กลยุทธ์การสร้างคุณภาพในองค์กรสวัสดิการสังคม.Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV40.8.ท9 ธ445 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV40.8.ท9 ธ445 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV40.8.ท9 ธ445 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV40.8.ท9 ธ445 (12). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย : รายงานการสัมมนา วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / จัดโดย สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท ; คณะผู้สรุปผลการสัมมนาและจัดทำรายงานการสัมมนา สุวรา ทวิชศรี ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย (2544 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สุวรา ทวิชศรี, 2510- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สาขา, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.57 .ก645 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการจัดบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในสภาวะปัจจุบัน : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ / สุพิศ เหมือนเดช บรรณาธิการ.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องแนวทางการจัดบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ในสภาวะปัจจุบัน (2541 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | สุพิศ เหมือนเดช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV687.5.ท9 ก65 (6).

ห้องสมุด:
มิติความหลากหลายของสวัสดิการสังคมไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานการสัมมนาวิชาการวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี / [จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

by การสัมมนาวิชาการวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครบรอบ 54 ปี "มิติความหลากหลายของสวัสดิการสังคมไทย" (2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2551Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก644633ม63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก644633ม63 (1). :

[กิจกรรมในงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี] [วีดิทัศน์].

by ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2484-2555 | สร้อยมาศ รุ่งมณี | ปานรัตน์ นิ่มตลุง, 2524- | จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น | วุฒิสาร ตันไชย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2551Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG650 (1). :

การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคม : การบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง : ประชุมวิชาการประจำปี 2554 / จัดโดย โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม. การประชุมวิชาการประจำปี (2554 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทสาขาการบริหาร และนโยบายสวัสดิการสังคม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาพัฒนาชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2554 [2011]Other title: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2554 การพัฒนาองค์การสวัสดิการสังคม : การบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV40.8.ท9 ธ443 2554 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV40.8.ท9 ธ443 2554 (2).

ห้องสมุด:
การเสนองานวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 3-4 กันยายน 2550 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ / ดำเนินการโดย สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเสนองานวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม (2550 : กรุงเทพฯ) | สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ก642 (1).

ห้องสมุด:
สังคมสงเคราะห์กับการเฝ้าระวังทางสังคม : รายงานการสัมมนาวิชาการวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี วันพุธที่ 25 มกราคม 2549 หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / [จัดโดย] คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่นๆ].

by การสัมมนาวิชาการวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี (2549 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ก646 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV400.55 .ก646 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.55 .ก646 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก644631ส62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สมัชชาสวัสดิการชุมชน : ปฏิรูปสังคมจากฐานราก : เอกสารประกอบการสัมมนา / เขียนและเรียบเรียง ชาญณรงค์ วงค์วิชัย ... [และคนอื่น ๆ].

by การสัมมนาสมัชชาสวัสดิการชุมชน : ปฏิรูปสังคมจากฐานราก (2553 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | ชาญณรงค์ วงค์วิชัย | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2553 [2010]Other title: 10 ปี พลังองค์กรชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV400.55 .ก647 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การสังเคราะห์ผลการประชุม "การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น" / คณะผู้จัดทำ สุวินัย วัตตธรรม ... [และคนอื่น ๆ].

by สุวินัย วัตตธรรม | สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กลุ่มการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2551 [2008]Other title: การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ก642 2551 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: SOCY HN 2008 585836 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2008 585836 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ : ข้อท้าทายและทางออก : การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ 25-26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร. เล่ม 2 / จัดโดย เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ; บรรณาธิการ ภาวนา พัฒนศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by ภาวนา พัฒนศรี | เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานปลัดกระทรวง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ (2554 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายฯ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .บ33 2554 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV400.55 .บ33 2554 ล. 2 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV400.55 .บ33 2554 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.55 .บ33 2554 ล. 2 (5).

ห้องสมุด:
Kānsammanā wichākān rư̄ang kotmāi samkhan nai kān bō̜rikān klum paomāi dān sawatdikān sangkhom phư̄a rō̜ngrap prachākhom ʻĀsīan samrap ʻongkān samāchik Saphā Sangkhomsongkhro̜ hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜rom Rāchūpatham rawāng wan thī 1 Phrưtsačhikāyon Phō̜.Sō̜. 2556 - wan thī 30 Kanyāyon Phō̜.Sō̜. 2557. การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำคัญในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556-วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557.

Tūang ʻAnthachai. Rapeepan Khamhō̜m. Thiphāphō̜n Phōthawin. Dāranī Narudomphong. Yuwadī Nimsomboon. Saphā Sangkhomsongkhro̜ hǣng Prathēt Thai. by ตวง อันทะไชย | ระพีพรรณ คำหอม | ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล | ดารณี นฤดมพงศ์, 2518- | ยุวดี นิ่มสมบุญ | สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Saphā Sangkhomsongkhro̜ hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜rom Rāchūpatham, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ก6445 2557 (1).

ห้องสมุด:
สังคมใหม่ที่เท่าเทียม ประชาชนสร้างได้ : รายงานเวทีสมัชชาสังคมไทย วันที่ 21-23 ตุลาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / บรรณาธิการ อนุสรณ์ ไชยพาน, ภรภัทร พิมพา.

by อนุสรณ์ ไชยพาน | ภรภัทร พิมพา | คณะทำงานเวทีสมัชชาสังคมไทย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | เวทีสมัชชาสังคมไทย (2549 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงานเวทีสมัชชาสังคมไทย สำนักงานเลขาเวทีสมัชชาสังคมไทย, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ส62 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544