ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1159 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ไทย-อังกฤษ. เล่ม 2 / สุรพล ไตรเวทย์.

by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2554 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2554 ล. 2 (4).

ห้องสมุด:
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ / สุรพล ไตรเวทย์.

by สุรพล ไตรเวทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551-2552Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ส743 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT858 .ส743 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 (4).

ห้องสมุด:
ความไม่เหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม / โดย วิไลพร เจียรกิตติวงศ์.

by วิไลพร เจียรกิตติวงศ์, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Flaws surrounding the criteria for determining unfair terms under the law of unfair contract terms.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ว648 2555 (1).

ห้องสมุด:
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ไทย-อังกฤษ. เล่ม 1 / สุรพล ไตรเวทย์.

by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2554 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2554 ล. 1 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตต้องกู้ : ตอน คำมั่นสัญญา / โดย เจษฎา เจริญวัลย์.

by เจษฎา เจริญวัลย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัท พอดี จำกัด, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .จ752 2550 (2).

ห้องสมุด:
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ไทย-อังกฤษ. เล่ม 2 / สุรพล ไตรเวทย์.

by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2555 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ส743 2555 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2555 ล. 2 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา / เรียบเรียงโดย ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

by ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ณ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ณ63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ณ63 (2).

ห้องสมุด:
สัญญาลิสซิ่ง / โดย ประดิษฐ์ แป้นทอง.

by ประดิษฐ์ แป้นทอง, 2514-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Leasing.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K901 .ป463 (1).

ห้องสมุด:
ความชำรุดบกพร่องในทรัพย์ที่ซื้อขาย = The defect in the property sold / รำไพ วงศ์สุชาต.

by รำไพ วงศ์สุชาต, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Defect in the property sold.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ร639 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการเลิกสัญญา : ศึกษากรณีการเลิกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ = Problems on contract termination : study on termination of contract of hire of immovable property / โดย ปราณี ตั้งเสรี.

by ปราณี ตั้งเสรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT882 .ป463 (2).

ห้องสมุด:
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาจ้างแรงงาน / โดย นุชรี แก้วยาว.

by นุชรี แก้วยาว, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Unfair terms in the employment contract.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K845.ข5 น724 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการในการเกิดสัญญา / โดย กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง.

by กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Formation of contract.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K843 .ก456 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแม่แบบของ UNIDROIT ว่าด้วยสัญญาลิสซิ่ง เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย / โดย สุพัตรา กาญจนพันธุ์วงศ์.

by สุพัตรา กาญจนพันธุ์วงศ์, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Comparative of UNIDROIT model law on Leasing 2008 and Thai law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW K 2013 623374 (1).

ห้องสมุด:
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน / โดย อภิสิทธิ์ ใต้ระหันต์.

by อภิสิทธิ์ ใต้ระหันต์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Public order.Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาในการเลิกสัญญา / โดย ร้อยตำรวจโทหญิง พรนิภา อินทรเชียรศิริ.

by พรนิภา อินทรเชียรศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Problems related to recission.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K865 .พ436 (2).

ห้องสมุด:
พิธีเปิดอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 5 เมษายน 2546.

by กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์], 2546Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ส624 พ63 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.6.ส624 พ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ส624 พ63 (5).

ห้องสมุด:
Lak kāntham sanyā læ tūayāng sanyā tāng tāng. lēm 1 / หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ. เล่ม 1 / สุรพล ไตรเวทย์.

Suraphon Traiwēt. by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2557 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 629353 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2557 ล. 1 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lak kāntham sanyā læ tūayāng sanyā tāng tāng Thai-ʻAngkrit. lēm 2 / หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ไทย-อังกฤษ. เล่ม 2 / สุรพล ไตรเวทย์.

Suraphon Traiwēt. by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2559 ล. 2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2559 ล. 2 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สัญญาสำเร็จรูป : ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม / โดย วิชัย จิตตปาลกุล.

by วิชัย จิตตปาลกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ว6 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 พระพุทธศักราช 2471.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : สยามบรรณกิจ, [2472]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ท9 2471 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544