ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 867 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ไทย-อังกฤษ. เล่ม 2 / สุรพล ไตรเวทย์.

by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2554 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2554 ล. 2 (4).

ห้องสมุด:
ความไม่เหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม / โดย วิไลพร เจียรกิตติวงศ์.

by วิไลพร เจียรกิตติวงศ์, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Flaws surrounding the criteria for determining unfair terms under the law of unfair contract terms.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ว648 2555 (1).

ห้องสมุด:
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ / สุรพล ไตรเวทย์.

by สุรพล ไตรเวทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551-2552Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ส743 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT858 .ส743 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 (4).

ห้องสมุด:
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ไทย-อังกฤษ. เล่ม 2 / สุรพล ไตรเวทย์.

by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2555 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ส743 2555 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2555 ล. 2 (3).

ห้องสมุด:
ชีวิตต้องกู้ : ตอน คำมั่นสัญญา / โดย เจษฎา เจริญวัลย์.

by เจษฎา เจริญวัลย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัท พอดี จำกัด, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .จ752 2550 (2).

ห้องสมุด:
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ไทย-อังกฤษ. เล่ม 1 / สุรพล ไตรเวทย์.

by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2554 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2554 ล. 1 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / โดย จรัญ ภักดีธนากุล.

by จรัญ ภักดีธนากุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิชาการ ศาลอุทธรณ์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .จ46 (1).

ห้องสมุด:
ลักษณะและขอบเขตของข้อกำหนดความรับผิดในสัญญา / สุจิตรา โพทะยะ.

by สุจิตรา โพทะยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ส72 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ส6 ส72 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายมูลคดีสัญญา.

by ประดิษฐพิจารณการ, หลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์กองละหุโทษ, ร.ศ.129 (2454)Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ส6ป4 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ส6 ป4 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยสัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ส6 ช9 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ส6 ช9 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความชำรุดบกพร่องในทรัพย์ที่ซื้อขาย = The defect in the property sold / รำไพ วงศ์สุชาต.

by รำไพ วงศ์สุชาต, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Defect in the property sold.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ร639 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สัญญาลิสซิ่ง / โดย ประดิษฐ์ แป้นทอง.

by ประดิษฐ์ แป้นทอง, 2514-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Leasing.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K901 .ป463 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแม่แบบของ UNIDROIT ว่าด้วยสัญญาลิสซิ่ง เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย / โดย สุพัตรา กาญจนพันธุ์วงศ์.

by สุพัตรา กาญจนพันธุ์วงศ์, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Comparative of UNIDROIT model law on Leasing 2008 and Thai law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW K 2013 623374 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา / เรียบเรียงโดย ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

by ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ณ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ณ63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ณ63 (2).

ห้องสมุด:
สัญญาสำเร็จรูป : ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม / โดย วิชัย จิตตปาลกุล.

by วิชัย จิตตปาลกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ว6 (2).

ห้องสมุด:
หลักและข้อสังเกตพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ส73 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส73 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2541?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ322ค75 (2).

ห้องสมุด:
เล็กเชอร์หัวข้อกฎหมายลักษณมูลคดีสัญญา.

by มานวราชเสวี (ปลอดวิเชียร), พระยา, 2433-2527.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2466Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ม27 (2). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.7.ส6 ม27 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 พระพุทธศักราช 2471.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : สยามบรรณกิจ, [2472]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ท9 2471 (1). :

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT869 .ก29 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT869 .ก29 2540 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544