ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 173 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สู่ศานติเสรี : 50 ปี สันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2488-2538 / คณะกรรมการงานวันสันติภาพไทย ; บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ.

by สันติสุข โสภณสิริ | คณะกรรมการงานวันสันติภาพไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1961.ท9 ส73 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: JX1961.ท9 ส73 (1).

ห้องสมุด:
โลกคือครอบครัวเดียว / เขมานันทะ.

by โกวิท เอนกชัย, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1937 .ก94 (2).

ห้องสมุด:
สันติทฤษฎี\วิถีวัฒนธรรม = Peace theory and cultural elements / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1937 .ช62 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX1937 .ช62 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX1937 .ช62 (2).

ห้องสมุด:
SEA [วีดิทัศน์] : peace and soul-searching : ปาฐกถาพิเศษการสัมมนานานาชาติ / โดย อานันท์ ปันยารชุน.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: ปัตตานี : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2548Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ566ซ613 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .อ566ซ613 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .อ566ซ613 (1). :

เอกภาพลัทธิ-สันติภาพของโลก : (Unity of faiths-World peace)

by พระมหาวินิจ กนฺตสาโร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ พับบลิชชิ่ง, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1953 .พ5 (2).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Peacekeeping operations research project : รายงานการวิจัย / โดย ส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง.

by สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง. ส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2545Other title: Peacekeeping operations research project.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG804 (1). :

มนุษย์กับสันติภาพ / ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, บรรณาธิการ.

by ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1937 .ม36 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX1937 .ม36 (1).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับสันติภาพ / ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล บรรณาธิการ.

by ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1937 .ม36 2542 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX1937 .ม36 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX1937 .ม36 2542 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมกับสันติภาพ / บรรณาธิการ จริยา ชัยวิรัตน์, เมธาวินทร์ แสงมาลา, ชนาภรณ์ แสวงทรัพย์ ; ผู้เรียบเรียง กฤษณา พันธุ์มวานิช.

by กฤษณา พันธุ์มวานิช | จริยา ชัยวิรัตน์ | เมธาวินทร์ แสงมาลา | ชนาภรณ์ แสวงทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ5538 .ก45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ5538 .ก45 (1).

ห้องสมุด:
สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1937 .ก62 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: JX1937 .ก62 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อสันติภาพ / กรพิณน์ แพ่งนคร, พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ แปลและเรียบเรียง.

by กรพิณน์ แพ่งนคร | พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 026/38 (2).

ห้องสมุด:
คำประกาศเพื่อสันติ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, แปลและเรียบเรียง.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 029/38 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 029/38 (1).

ห้องสมุด:
ประเทศไทยกับสันติภาพโลก / โดย ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป46147ป463 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ป46147ป463 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป46147ป463 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป46147ป463 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ป46147ป463 (2).

ห้องสมุด:
กึ่งศตวรรษขบวนการสันติภาพ : "ความจริง" เกี่ยวกับ "กบฏสันติภาพ" : สำนึกทางประวัติศาสตร์ของคนสามรุ่น / สิริลักษณ์ จันทรวงศ์, ทาคาฮาชิ คัทซูยูกิ, สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ; ชลธิรา สัตยาวัฒนา บรรณาธิการ.

by สิริลักษณ์ จันทรวงศ์, 2473- | ทาคาฮาชิ, คัทซูยูกิ | สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล | ชลธิรา สัตยาวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เมฆขาว, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ5574 .ส64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JZ5574 .ส64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ5574 .ส64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ5574 .ส64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ5574 .ส64 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
สันติวิธี : วิถีแห่งอารยะ / โดย พระไพศาล วิสาโล.

by พระไพศาล วิสาโล, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส63 พ327 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส63 พ327 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส63 พ327 (1).

ห้องสมุด:
สหประชาชาติ : สันติภาพกับการพัฒนา / มานพ เมฆประยูรทอง, กิตติศักดิ์ วรรธนะภูติ.

by มานพ เมฆประยูรทอง | กิตติศักดิ์ วรรธนะภูติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย และสำนักงานแถลงข่าวสหประชาชาติ กรุงเทพฯ, 2538Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1977 .ม57 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX1977 .ม57 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX1977 .ม57 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX1977 .ม57 (2).

ห้องสมุด:
Manut kap santiphāp / มนุษย์กับสันติภาพ / ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล บรรณาธิการ.

Sīphen Suppittayakun. by ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JZ 2003 660901 (1).

ห้องสมุด:
Botrīan santiphāp : rīanrū krabūankān santiphāp nai prasopkān khwāmkhatyǣng rūamsamai = Experiences of peacebuilding : learning the peace processes in contemporary conflicts / บทเรียนสันติภาพ : เรียนรู้กระบวนการสันติภาพในประสบการณ์ความขัดแย้งร่วมสมัย = Experiences of peacebuilding : learning the peace processes in contemporary conflicts / แอนเดรีย เค. โมลนาร์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อภิชญา โออินทร์, รอมฎอน ปันจอร์ ; คณะผู้แปล ญาศศิภา สุกใส ... [และคนอื่น ๆ].

Molnar, Andrea Katalin, Srīsomphob Čhitphiromsī, ʻApichayā ʻŌʻin. Rō̜mdō̜n Pančhō̜. Yāsasiphā Suksai. Sūn Faorawang Sathānakān Phāktai. Khrōngkān Čhatphim Dīpbuk. by โมลนาร์, แอนเดรีย คาตาลิน, ค.ศ. 1964- | ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2500- | อภิชญา โออินทร์ | รอมฎอน ปันจอร์, 2523- | ญาศศิภา สุกใส | ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้. โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pattānī : Khrōngkān Čhatphim Dīpbuk, Sūn Faorawang Sathānakān Phāktai, 2557 [2014] Publication: ปัตตานี : โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2557 [2014]Other title: Experiences of peacebuilding.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ5538 .บ34 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JZ 2014 634473 (1).

ห้องสมุด:
หนังสือหลักสันติธรรมประจำโลกฯ ; ปฏิวัติศาสนาสากลโลกหรือศาสนาพระศรีอารย์ฯ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = [A revolutionary creaties on the universal religion or the creed of Sri Araya] / พัน กาญจนสถิตย์.

by พัน กาญจนสถิตย์, 2420-.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : ร้านหนังสือท่าช้าง, [2551?]Other title: Revolutionary creaties on the universal religion or the creed of Sri Araya.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG33 (2). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544