ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 51 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การประชุมสมัชชาสาธารณสุขไทย ครั้งที่ 1, 12-15 กันยายน 2531 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร / จัดโดย รัฐบาลไทย ; บรรณาธิการ อำพล จินดาวัฒนะ, สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ.

by การประชุมสมัชชาสาธารณสุขไทย (ครั้งที่ 1 : 2532 : กรุงเทพฯ) | อำพล จินดาวัฒนะ | สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2531Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ก64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ครบรอบ 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล / บรรณาธิการ โกมล ศิวะบวร ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติงานสาธารณสุขในทศวรรษหน้า (ครั้งที่ 4 : 2532 : กรุงเทพฯ) | โกมล ศิวะบวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2532Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA525 .ก653 (3).

ห้องสมุด:
การปรับเปลี่ยนทิศทางของการสาธารณสุขมูลฐานในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 : สรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติ 14-16 พฤศจิกายน 2533 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร / [จัดโดย] สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข.

by การสัมมนาระดับชาติเรื่องการปรับเปลี่ยนทิศทางของการสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (2533 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2533?]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ก6649366ก64 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาที่ท้าทายเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า : การประชุมวิชาการ 19 ตุลาคม 2532 ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม / [จัดโดย] สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน.

by การประชุมวิชาการเรื่องปัญหาที่ท้าทายเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า (2532 : มหาวิทยาลัยมหิดล) | สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : สถาบัน, 2532Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ก635 (2).

ห้องสมุด:
สรุปรายงานการประชุมเสวนาระดมสมอง แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (2535-2539) / กองแผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง.

by การประชุมเสวนาระดมสมอง แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (2535-2539) (2533 : กรุงเทพฯ) | กองแผนงานสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W84.JT3 ก645 (1).

ห้องสมุด:
วช. บูรณาการงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข : การสัมมนา วันที่ 24-25 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร / โดย ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; บรรณาธิการ สุนันทา สมพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by การสัมมนาเรื่อง "วช. บูรณาการงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข" (2551 : กรุงเทพฯ) | สุนันทา สมพงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภารกิจ, 2551Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ก647 (1).

ห้องสมุด:
การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง = People-centered health care : รายงานการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8.

by การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ 8 : 2552 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 [2009]Other title: People-centered health care | การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 8 20-22 กรกฎาคม 2552.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W18 .ก655 2552 (2).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2532 : สงขลา).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2532Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W3 .ก465 2532 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ตกผลึกอุดมการณ์ปฐมภูมิสู่การปฏิบัติการ-- งานสุขภาพชุมชน : เอกสารการประชุมวิชาการ Primary Care [ครั้งที่] 2 22-23 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา / สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

by การประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศ (ครั้งที่ 2 : 2550 : กรุงเทพฯ) | สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA546.JT3 .ก6358 2550 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลแผนงานทันตสาธารณสุขในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2530-2534 / กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; ผู้จัดทำ วราภรณ์ จิระพงษา.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนงานทันตสาธารณสุขในแผนพัฒนาการ สาธารณสุข ฉบับที่ 6 (2533 : สงขลา) | วราภรณ์ จิระพงษา | กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2534Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU80 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
สรุปการประชุมเรื่องเครื่องชี้วัดเพื่อการประเมินผลแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 / คณะผู้จัดทำ พันธุ์ทิพย์ ธรรมสโรช ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมเรื่องเครื่องชี้วัดเพื่อการประเมินผลแผนพัฒนาการสาธารณสุข ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 (2539 : นนทบุรี) | พันธุ์ทิพย์ ธรรมสโรช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนติดตามประเมินผล สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2540Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA540.JT3 ก63 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ก63 (4).

ห้องสมุด:
บทบาทของอาจารย์ในสถาบันผลิตบุคคลากรสาธารณสุขต่อการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน = Role of teaching staff in health-personnel producing institutes on primary health care development : เอกสารวิชาการในการประชุม / จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, กระทรวงสาธารณสุข.

by การประชุมสัมมนาเรื่องบทบาทของอาจารย์ในสถาบันผลิตบุคลากรสาธารณสุข กับการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน (2526 : มหาวิทยาลัยมหิดล) | ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน | กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2526?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.6 .ก586 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539), ณ โรงแรมแม่สอดฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, 2-3 พฤศจิกายน 2532 / บรรณาธิการ จำรูญ มีขนอน.

by การประชุมปฏิบัติการเรื่องกลยุทธการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในแผน พัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) (2532 : ตาก) | จำรูญ มีขนอน, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดฯ กระทรวงสาธารณสุข, [2532]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.6 .ก58 (2).

ห้องสมุด:
ก้าวต่อไป-- การวิจัยระบบสุขภาพ : เอกสารสังเคราะห์และสรุปสาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม Rose Garden สวนสามพราน นครปฐม / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และเครือข่ายภาคีสุขภาพ.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ก้าวต่อไปการวิจัยระบบสุขภาพ (2551 : นครปฐม) | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2551Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.3 .ก643 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W84.3 .ก643 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.3 .ก643 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W84.3 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจสาธารณสุขไทย / บรรณาธิการ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข, นูรีฮัน ยูโชะ.

by ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ | เพ็ญจันทร์ ประดับมุข | นูรีฮัน ยูโชะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: W74 .ศ74 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W74 .ศ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W74 .ศ74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W74 .ศ74 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
บทบาทสตรีในงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / [จัดโดย] กรุงเทพมหานคร, กระทรวงสาธารณสุข, สภาสตรีแห่งชาติ ; บรรณาธิการ[โดย] ว่าที่ร้อยโท บรรณศาสตร์ สกลผดุงเขตต์.

by การสัมมนาบทบาทสตรีในงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (2533 : กรุงเทพฯ) | บรรณศาสตร์ สกลผดุงเขตต์ | กรุงเทพมหานคร | กระทรวงสาธารณสุข | สภาสตรีแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรุงเทพมหานคร, [2535?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.55 .ก65 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1750.55 .ก65 (2).

ห้องสมุด:
สาธารณสุขก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 : บทคัดย่อ : การประชุมวิชาการประจำปี กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 7, 1-3 กันยายน 2542 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / [จัดโดย] กระทรวงสาธารณสุข ; รวบรวมโดย กองโรงพยาบาลภูมิภาค และ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี.

by กระทรวงสาธารณสุข. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 7 : 2542 : ชลบุรี) | กระทรวงสาธารณสุข | กองโรงพยาบาลภูมิภาค | โรงพยาบาลชลบุรี. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ชลบุรี] : กระทรวง, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W3 .ส636 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544