ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส254 2547 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส254 2547 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค = A study of public's attitude in Bangkok Mctropolis ... / โดย นิตยา จันโทภาสกร.

by นิตยา จันโทภาสกร | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2535Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ315 น63 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานในรอบปี ... สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543?]-Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค724ผ42 2542-43 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ค724ผ42 2542-43 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ค724ผ42 2542-43 (2).

ห้องสมุด:
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .ส23 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ส23 2550 (1).

ห้องสมุด:
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ส23 2547 (1).

ห้องสมุด:
อำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณีการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค = The power of the Consumer Protection Board according to the Consumer Protection Act 1979 A.C. / โดย ปนิธาน ช่อผูก.

by ปนิธาน ช่อผูก, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Power of the Consumer Protection Board according to the Consumer Protection Act 1979 A.C..Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ป363 (1).

ห้องสมุด:
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 615869 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2013 615869 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 615869 (2).

ห้องสมุด:
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2549 (2).

ห้องสมุด:
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2552 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .ส23 2552 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3276 .ส23 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ส23 2552 (2).

ห้องสมุด:
Rāingān pračham pī = Annual report / รายงานประจำปี = Annual report / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [Krung Thēp... ] : Samnak, 2552- [2009-] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2552- [2009-]Other title: Rāingān pračham pī ... Samnakngān Khana Kammakān Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk Other title: Annual report ... Office of the Consumer Protection Board. | รายงานประจำปี ... สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2013 646580 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HC 2013 646580 (1).

ห้องสมุด:
เออีกับการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) / ณัฐพร อักษรกิตติ์.

by ณัฐพร อักษรกิตติ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5823 .ณ615 (1).

ห้องสมุด:
Sō̜Khō̜Bō̜. kap kānkhumkhrō̜ng phūbō̜riphōk / สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. by สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Edition: Phim khrang thī 17, [kǣkhai læ phōemtōem] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 666240 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 666240 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2015 666240 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เอ.อี. กับกฎหมายโฆษณา / ศศิธร ปิยะศิรินานันทร์.

by ศศิธร ปิยะศิรินานันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5819 .ศ54 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544