ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 290 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .อ73 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .อ73 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .อ73 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .อ73 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .อ73 2552 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก / โดย กุลพล พลวัน.

by กุลพล พลวัน, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3240 .ก74 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3240 .ก74 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3240 .ก74 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3240 .ก74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3240 .ก74 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนที่คนไทยรุ่นใหม่ควรรู้ / ชำนาญ จันทร์เรือง.

by ชำนาญ จันทร์เรือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ริช, 2551-Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3240 .ช63 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชน = Human rights / คณะผู้จัดทำหนังสือ พล.ต.อ. พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ... [และคนอื่นๆ].

by พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์, พล.ต.อ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .ส673 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .อ73 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .อ73 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .อ73 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .อ73 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิของมนุษย์ที่ประชาชนทั่วไปพึงรู้ / จัดทำโดย มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์

by มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 049/35 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .อ73 2550 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JC571 .อ73 2550 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .อ73 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .อ73 2550 (4).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .อ73 2553 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .อ73 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .อ73 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .อ73 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC571 .อ73 2555 (1). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับทุกคน : เสียงของเราที่ได้ยินบนแผ่นดินไทย / ทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ทีมงาน, [2551?]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3240 .ศ623 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3240 .ศ623 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K3240 .ศ623 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3240 .ศ623 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3240 .ศ623 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3240 .ศ623 (1).

ห้องสมุด:
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย / เรียบเรียงโดย อัจฉรา ฉายากุล, ชมพูนุท เฉลิมศิริกุล, ปียนุช ฐิติพัฒนะ.

by อัจฉรา ฉายากุล | ชมพูนุท เฉลิมศิริกุล | ปียนุช ฐิติพัฒนะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3238 .อ62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3238 .อ62 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3238 .อ62 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K3238 .อ62 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3238 .อ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3238 .อ62 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K3238 .อ62 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2551-2552 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะผู้จัดทำรายงาน ภิรมย์ ศรีประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by ภิรมย์ ศรีประเสริฐ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555 [2012]Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1704 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1704 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG1704 (1). :

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / ผู้เขียน คุณหญิงอัมพร มีศุข, เสน่ห์ จามริก.

by อัมพร มีศุข, คุณหญิง | เสน่ห์ จามริก, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 034/2553 2550 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนในประวัติความคิดของสังคมไทย = Human rights in Thai history of ideas : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ อดิศร หมวกพิมาย.

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | อดิศร หมวกพิมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546Other title: Human rights in Thai history of ideas.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ธ37 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / ผู้เขียน คุณหญิงอัมพร มีศุข, เสน่ห์ จามริก.

by อัมพร มีศุข, คุณหญิง | เสน่ห์ จามริก, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: 034/2553 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 034/2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 034/2553 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 034/2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 034/2553 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / โดย กุลพล พลวัน.

by กุลพล พลวัน, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, [2543?]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ก743 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 ก743 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ก743 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ก743 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ก743 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำแนะนำสหประชาชาติที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสิทธิมุนษยชนศึกษาแห่งชาติ / จัดแปลโดย องค์การนิรโทษกรรมสากล (ประเทศไทย) ; แปลโดย วิชัย ศรีรัตน์ ; ตรวจแก้ไขโดย ทองสุก เกตุโรจน์.

by วิชัย ศรีรัตน์ | ทองสุก เกตุโรจน์ | องค์การนิรโทษกรรมสากล (ประเทศไทย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2000 [2543]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค647 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนากลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย / โดย ขวัญชัย ไตรย์พืชน์.

by ขวัญชัย ไตรย์พืชน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ข56 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาสิทธิมนุษยชน : รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาสิทธิ มนุษยชน วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2543Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2689.ก23 2543 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิของเรา : ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร? / โดย ศราวุฒิ ประทุมราช.

by ศราวุฒิ ประทุมราช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2689 .ศ46 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2689 .ศ46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2689 .ศ46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2689 .ศ46 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544