Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai sapsin : prakǭp dūai bot kotmāi yǭ lak kotmāi phrǭm nǣo kham phiphāksā khǭng sān dīkā rāi māttrā læ khǭsangkēt / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน : ประกอบด้วยบทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตรา และข้อสังเกต / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Phonsayām Phrinting (Prathēt Thai), 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2555 [2012]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai sapsin Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์สิน.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ส426 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ส426 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2012 646220 (3).

ห้องสมุด:
Rūam rabīap khamsang kīeokap kānčhotthabīan sitthi læ nitikam praphēt kō̜ phāra phūkphan læ ʻư̄n ʻư̄n / รวมระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทก่อภาระผูกพัน และอื่นๆ / [คณะผู้จัดทำ นันทนา พัฒนวิบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Nanthanā Phatthanawibūn. Thailand. Samnak Māttrathān Kānthabīan Thīdin. by นันทนา พัฒนวิบูลย์ | สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Samnak Māttrathān Kānthabīan Thīdin, Krom Thīdin, Krasūang Mahātthai, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3056 .ร544 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544