ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การใช้บัตรคูปองแลกสินค้าในการซื้อสินค้าและการกู้ยืม / โดย ภรินดา กรีบงการ.

by ภรินดา กรีบงการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 ภ463 (2).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต : กรณีศึกษา : รูปแบบการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ก่อให้เกิดหนี้และวิธีการจัดการหนี้บัตรเครดิต / โดย ณรากร แสงมณี.

by ณรากร แสงมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3755.8.ท9 ณ462 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3755.8.ท9 ณ462 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ณ462พ43 (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เป็นสินเชื่อหลังวิกฤตเศรษฐกิจ / ธีรยุทธ อมรวรพักตร์.

by ธีรยุทธ อมรวรพักตร์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548 [2005]Other title: Analysis of Credit Card loan payment after the economic crisis.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3755.8.ท9 ธ644 2548 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการก่อหนี้ภาคครัวเรือนก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย = Thailand household debt behavior : before and after the 1997 economic crisis / โดย สุระชัย เชื้อลิ้นฟ้า.

by สุระชัย เชื้อลิ้นฟ้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Thailand household debt behavior : before and after the 1997 economic crisis.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 ส746 (2).

ห้องสมุด:
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ / โดย ฐิติรัตน์ ว่องปลูกศิลป์.

by ฐิติรัตน์ ว่องปลูกศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 ฐ636 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 ฐ636 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ฐ638ธ74 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการใช้จ่ายของพนักงานธนาคารที่กู้ยืมเงินสวัสดิการ : กรณีศึกษาพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ / โดย นันทวุธ สุทธิเนียม.

by นันทวุธ สุทธิเนียม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.33.ท92ก4 น633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5415.33.ท92ก4 น633 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG234 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ประกอบการบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ (non-bank) / โดย วิษณุ เอื้ออัมพร.

by วิษณุ เอื้ออัมพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3755.8.ท9 ว653 (1). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ว6565ก642 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยกำหนดการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ธิติมา พานเข็ม.

by ธิติมา พานเข็ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG2040.15 .ธ636 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2040.15 .ธ636 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ธ6383ป62 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955.5.ส6ก2 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT955.5.ส6ก2 2543 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อผ่อนชำระที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : กรณีศึกษา: สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ / โดย จิโรจน์ วัฒนากร.

by จิโรจน์ วัฒนากร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG1294 (1). :

กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อผ่อนชำระที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค : กรณีศึกษา: สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ / โดย จิโรจน์ วัฒนากร.

by จิโรจน์ วัฒนากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 จ649 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 จ649 (2).

ห้องสมุด:
การประยุกต์ใช้แบบจำลองโพรบิท (probit model) ในการประเมินปัจจัยบ่งชี้คุณภาพลูกหนี้สินเชื่อ / โดย อภิรดี ประมวลศักดา.

by อภิรดี ประมวลศักดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3751.5 .อ464 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อบัตรเครดิตโดยใช้ระบบการให้คะแนนสินเชื่อ : กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / โดย สมชาย เจริญทั่วญาติ.

by สมชาย เจริญทั่วญาติ, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Credit scoring model for credit card accounts.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG3756.ท9 ส426 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 ส426 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยในการคัดเลือกลูกหนี้ที่มีคุณภาพของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ = Credit scoring for hire purchase business / โดย นิภาพรรณ พจน์ชัยธรรม.

by นิภาพรรณ พจน์ชัยธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3751.5 .น64 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร = Non-bank financial institutions, NBFIs.

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. สำนักนโยบายระบบการเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายระบบการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, [2548]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4244.655 .น85 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4244.655 .น85 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ non-bank ในประเทศไทย / ปกรณ์ วิชยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ปกรณ์ วิชยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3756.ท9 ธ724 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 ธ724 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 ธ724 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ non-bank ในประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 339/2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค : กรณีศึกษาสัญญาเช่าซื้อ = Consumer credit : case study on hire-purchase / โดย สิริรัตน์ ฟองวิทู.

by สิริรัตน์ ฟองวิทู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT877 .ส646 (1).

ห้องสมุด:
สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน. เล่ม 1 = Interdisciplinarity of quality of community life : รายงานการวิจัย / โดย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ.

by พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552 [2009]Other title: Interdisciplinarity of quality of community life.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก85 พ463 2552 (1).

ห้องสมุด:
สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน. เล่ม 2 = Interdisciplinarity of quality of community life : รายงานการวิจัย / โดย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ.

by พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552 [2009]Other title: Interdisciplinarity of quality of community life.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก85 พ463 2552 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544